fbpx

Turystyka Uzdrowiskowa SPA i Wellness

Celem studiów podyplomowych Turystyka uzdrowiskowa SPA i Wellness jest przekazanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w branży, a także organizowania i programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w ośrodkach odnowy biologicznej, czy uzdrowiskach.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z zasadami promocji zdrowia i odnowy biologicznej, standardami obsługi klienta oraz żywienia, jak również z metodologią zarządzania centrami rehabilitacji i odnowy biologicznej. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności związanych z nowymi sposobami organizacji turystyki uzdrowiskowej.

Studia kierowane są w szczególności do: kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej; obecnych i przyszłych menedżerów SPA & Wellness; kadry zarządzającej uzdrowiskami, sanatoriami, salonami odnowy biologicznej, klubami fitness oraz salonami kosmetycznymi; pracowników centrów fitness i odnowy biologicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych; osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży SPA & Wellness.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 330,00 zł = 3 300,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty,  spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych. Część ćwiczeń odbywa się na terenie ośrodków SPA i Wellness oraz ośrodków rehabilitacyjnych i zajmujących się turystyką uzdrowiskową.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Zarządzanie ośrodkami SPA
 • Odnowa biologiczna i inne usługi SPA
 • Turystyka uzdrowiskowa
 • Trening zdrowotny
 • Aparatura kosmetyczna SPA
 • Hotelarstwo
 • Pedagogika czasu wolnego
 • Teoria i metodyka rekreacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:

 • zna metody i techniki organizacji i zarządzania w obiektach SPA i Wellness, salonach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness itp.,
 • ma wiedzę dotyczącą kompleksowego świadczenia usług SPA i Wellness,
 • ma wiedzę z zakresu podstawowych rodzajów zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej,
 • ma wiedzę z zakresu infrastruktury leczniczej uzdrowisk,
 • potrafi korzystać z dostępnych metod i form stosowanych w odnowie biologicznej,
 • posiada umiejętność kształtowania zachowań prozdrowotnych człowieka,
 • wykazuje się znajomością zasad wykorzystania aktywności ruchowej w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych,
 • zna możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz