fbpx

Program płatnych stażów dla studentów pedagogiki

Informacje ogólne: Program stażowy realizowany jest w ramach projektu Opracowanie zintegrowanego programu rozwoju uczelni dla Uczelni Jańskiego” 

Wymiar godzinowy stażu: 120 godzin 

Miejsce odbywania stażu: wyspecjalizowane ośrodki przedszkolne i szkolne, dostosowany do indywidualnych możliwości stażystów

Termin realizacji: do końca grudnia 2021 roku, dostosowany do indywidualnych możliwości stażystów

Termin rekrutacji: rekrutacja ciągła

Każdy uczestnik programu stażowego zostanie również objęty Bilansem Kompetencji Ludzkich przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu. 

Korzyści dla studenta:

– wynagrodzenie w wysokości 2 160 zł

– ubezpieczenie NNW na czas stażu

– niezbędne badania medyczne

– zwrot kosztów dojazdu komunikacją miejską na miejsce odbywania stażu

Każdy uczestnik programu stażowego zostanie również objęty Bilansem Kompetencji Ludzkich przed rozpoczęciem i po zakończeniu programu. 

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do zgłaszania się na staż. Jest to niepowtarzalna szansa na zdobycie doświadczenia niezbędnego do pracy w zawodzie pedagoga. 

Jak się zgłosić?

  1. Wypełnić formularz zgłoszeniowy
  2. Wysłać formularz na mail: biurokarier@janski.edu.pl
  3. Czekać na kontakt z biura karier i rozpocząć staż!

Formularz zgłoszeniowy:

Pozostałe dokumenty stażowe: