fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Opłaty

UWAGA

Dla Studiów I i II stopnia oraz Studiów jednolitych magisterskich podane ceny są opłatami standardowymi semestralnymi. Dla Studiów podyplomowych podane ceny są opłatami standardowymi za cały okres studiów. Wszelkie promocje i bonifikaty należy odliczać od tych kwot.
Studia I stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie kapitałem ludzkim
opłata miesięczna: od 420,00 zł do 460,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: od 1890,00 zł do 2520,00 zł
Zarządzanie przedsiębiorstwem
opłata miesięczna: od 420,00 zł do 460,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: od 1890,00 zł do 2520,00 zł
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
opłata miesięczna: od 420,00 zł do 460,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: od 1890,00 zł do 2520,00 zł
Studia II stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie kadrami
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Zarządzanie sprzedażą
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Zarządzanie organizacjami
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Zarządzanie w sektorach mody
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Zarządzanie oświatą
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Studia jednolite magisterskie

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Opłata miesięczna:
od 430,00 zł do 500,00 zł
Opłata jednorazowa semestralna
od 2365,00 zł do 2580,00 zł
Studia II stopnia

Pedagogika

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Pedagogika resocjalizacyjna, i penitencjarna
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł
Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
opłata miesięczna: od 520,00 zł do 560,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2950,00 zł

Studia Podyplomowe

Opłata za cały okres Studiów

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Pedagogika

Przygotowanie pedagogiczne
4 200,00 zł
Studia 3-semestralne
Pedagogika żłobkowa
4 100,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
4 300,00 zł
Studia 3-semestralne
Resocjalizacja z penitencjarystyką
4 300,00 zł
Studia 3-semestralne
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia zajęciowa
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4 500,00 zł
Studia 3-semestralne

Finanse

Finanse i bankowość
3 200,00 zł
Studia 2-semestralne
Księgowość
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Kadry i płace w zarządzaniu
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne

Zarządzanie

Coaching i mentoring
5 600,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie w sektorach mody
3 200,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
3 200,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie ochroną środowiska
3 200,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie oświatą
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Doradztwo zawodowe i personalne
4 100,00 zł
Studia 3-semestralne
Masters of Business Administration (MBA)
9 800,00 zł
Studia 3-semestralne

Turystyka i rekreacja

Turystyka biznesowa i przemysł spotkań
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
E-biznes w turystyce i rekreacji
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Turystyka pielgrzymkowa z elementami kulturoznawstwa
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Menedżer hotelu
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Menedżer turystyki
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Menedżer agroturystyki
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie sektorem turystycznym
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Turystyka uzdrowiskowa SPA i Welness
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie promocją regionalną i lokalną
3 000,00 zł
Studia 2-semestralne

Zapisz się już teraz na Studia na Uczelni Jańskiego

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050