fbpx

Studia Podyplomowe

Wybierz dziedzinę, która najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, i sprawdź ofertę studiów podyplomowych.

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Finanse

Studia Podyplomowe

Poznaj naszą ofertę

Zarządzanie

Studia Podyplomowe

Poznaj naszą ofertę

Pedagogika

Studia Podyplomowe

Poznaj naszą ofertę

Turystyka i Rekreacja

Studia Podyplomowe

Poznaj naszą ofertę

Informatyka

Studia Podyplomowe

Poznaj naszą ofertę

Zasady rekrutacji

1

Wybierz kierunek studiów

Programy naszych studiów przygotowujemy starannie uwzględniając aktualny rynek pracy i oczekiwania pracodawców. Dzięki temu gwarantujemy zapewnienie praktycznych i przydatnych umiejętności oraz solidnych podstaw teoretycznych. Szczegółowe informacje na temat kierunków i ich specjalności znajdują się w zakładce „Oferta edukacyjna”.

2

Wejdź na stronę rekrutacyjną

Aby trafić na stronę rekrutacyjną należy kliknąć przycisk „Zapisz się na studia” znajdujący się na górnym pasku na stronie internetowej. Podobne przyciski przekierowujące do strony rekrutacyjnej znajdują się również na stronie startowej każdego z miast, a także przy opisach kierunków studiów w zakładce o ofercie edukacyjnej.

3

Zarejestruj się do platformy rekrutacyjnej

Aby zarejestrować się do platformy rekrutacyjnej należy założyć swoje konto na stronie rekrutacyjnej wybierając studia (I stopnia, II stopnia lub studia podyplomowe), uzupełniając wymagane dane do stworzenia konta (adres email, PESEL, rodzaj zdawanej matury, podstawowe dane osobowe) i tworząc unikatowe hasło do własnego konta.

4

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Postępuj zgodnie z krokami na platformie rekrutacyjnej.

5

Złóż dokumenty na studia i dokonaj wpłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia składają̨ między innymi następujące dokumenty: 2 fotografie, oryginał świadectwa dojrzałości przy rekrutacji na studia I stopnia, oryginał dyplomu licencjata przy rekrutacji na studia II stopnia, oryginał dyplomu licencjata lub magistra przy rekrutacji na studia podyplomowe i podanie o przyjęcie na studia.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna i wynosi 85 zł. 

6

Wnieś opłatę czesnego

Opłaty za studia są zależne od wyboru studiów, ponieważ inne opłaty obowiązują na studiach I stopnia, II stopnia i studiach podyplomowych. Dodatkowo można skorzystać z pakietów promocyjnych i specjalnych bonifikat. Szczegółowe informacje odnośnie opłat można znaleźć w zakładce „Opłaty”.

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050