fbpx

Zarządzanie: Studia Magisterskie

Poznaj tajniki Zarządzania w praktyce

Studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie, ukierunkowane są na przygotowanie absolwenta, który rozumie i potrafi zastosować metodykę badań naukowych, społecznych i rynkowych, a także zna terminologię w zakresie zarządzania i dyscyplinach pokrewnych, np. w ekonomii, finansach, marketingu, naukach prawnych, informatyce.

Specjalności

Zarządzanie kadrami

Zarządzanie w marketingu i e-biznesie

Zarządzanie w logistyce

Zarządzanie sprzedażą

Zarządzanie w sektorach mody

Zarządzanie bezpieczeństwem wewnętrznym

Zarządzanie organizacjami

Zarządzanie instytucjami kultury i mediów

Tabela opłat

Opłaty za jeden semestr studiów dla studiów 4-semestralnych. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na https://janski.edu.pl/lomza/bip/
Opłata miesięczna
od 690,00 zł do 780,00 zł
Jednorazowa opłata semestralna
od 3 720,00 zł do 4 140,00 zł

Kierunek przeznaczony jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych, które chcą nauczyć się jak prowadzić biznes oraz zarządzać nim w sposób efektywny. Studia kierowane są do absolwentów studiów I stopnia.

Informacje kontaktowe

Dziekanat Uczelni Jańskiego w Łomży

Studia I i II stopnia
+48 511 33 70 50
Studia Podyplomowe
+48 668 487 741
dziekanat@lomza.janski.edu.pl

Pon – Sob 9:00 – 17:00

ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża

Zapisz się!

Atuty kierunku
Sylwetka Absolwenta
Kariera po studiach

Atuty kierunku

Przygotowuje profesjonalnych menedżerów do pracy na różnych szczeblach zarządzania przedsiębiorstwem, a oferowane specjalności oparte są na badaniach dotyczących zapotrzebowania lokalnego rynku pracy.

Sylweta Absolwenta

Absolwent nabywa zaawansowaną i pogłębioną wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, zna zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, jest przygotowany do upowszechniania i promowania zachowań przedsiębiorczych w praktyce.

Absolwent jest przygotowany do:

 • rozpoznawania, diagnozowania, oceny i pogłębionego rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania i rozwoju organizacji w złożonym, zmiennym otoczeniu, 
 • określenia charakteru i oceny siły jego wpływu na sytuację bieżącą i dalszy rozwój organizacji,
 •  samodzielnej bądź grupowej analizy i oceny sytuacji w organizacji, 
 • analizy trendów w otoczeniu, 
 • budowy grup strategicznych, 
 • przeprowadzenia analizy sektora oraz zasobów wewnętrznych,
 • komunikatywnego przedstawiania wyników analizy i konsultacji z ekspertami na forum publicznym – w języku polskim i obcym,
 • rozpoznawania luk w wiedzy i umiejętnościach swoich oraz u innych, 
 • określenia procesu samodzielnego uczenia się i doskonalenia innych członków zespołu w kierunku poszerzania, pogłębiania i aktualizowania wiedzy.

Kariera po studiach

Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy w różnego rodzaju instytucjach i organizacjach gospodarczych. 

W zależności od specjalizacji absolwenci mogą pracować w:

 • dowolnych organizacjach społecznych i gospodarczych, 
 • instytucjach i organach władzy państwowej i samorządowej, 
 • organizacjach działających na rynku lokalnym, krajowym bądź międzynarodowym,
 • różnych typach przedsiębiorstw w dowolnym sektorze i branży, 
 • jednostkach samorządu terytorialnego, 
 • podmiotach gospodarczych na rynku nieruchomości, 
 • szeroko rozumianym sektorze handlu hurtowego i detalicznego, 
 • sektorze usług komercyjnych i publicznych. 

Absolwenci są postrzegani jako wiarygodni, kompetentni pracownicy, którzy skutecznie i w sposób społecznie odpowiedzialny angażują się w rozwiązywanie problemów środowiska zawodowego.

Absolwenci studiów II stopnia mogą kontynuować naukę na studiach podyplomowych.

Dlaczego studiować w Jańskim?

Uczelnia Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.   

Uczelnia Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Zapisz się już teraz na kierunek Zarządzanie na Uczelni Jańskiego

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050