fbpx

Dlaczego Jański?

Zespół Uczelni im. Bogdana Jańskiego powstał w 1993 roku i jest jedną z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Polsce. Jest szkołą wyższą o profilu praktycznym, oznacza to, że chcemy uposażyć naszych studentów w praktyczną wiedzę oraz dać możliwość skutecznego wejścia na rynek pracy i umożliwić ich osobisty rozwój.

Szkoła z tradycją

W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego od samego początku zwracaliśmy szczególną uwagę na rozwój, który w głównej mierze ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do twórczego kreowania rzeczywistości, szczególnie akcentując etykę w każdego rodzaju działalności. Dzisiaj, nadal kontynuujemy to dzieło nieustannie rozwijając się i udoskonalając nasze metody nauczania tak, aby jak najlepiej przygotować studentów do rozwijania nie tylko swojej kariery, ale i osobowości.

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego została założona w 1993 roku. Na Patrona Uczelni nieprzypadkowo wybrano człowieka myślącego odważnie i niekonwencjonalnie jak na swoje czasy – Bogdana Jańskiego, który żył w latach 1807 – 1840.

W nawiązaniu do propagowanej przez Bogdana Jańskiego koncepcji “człowieka zintegrowanego”, dewizą Szkoły Wyższej im. B. Jańskiego stały się wartości takie jak: prawda – dobro – skuteczność

Pro-studenckość

W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego promujemy indywidualne podejście do każdego studenta. Naszym celem jest przede wszystkim przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności, którzy łączą profesjonalizm z chrześcijańską postawą moralną.

Praktyczna edukacja

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, to przede wszystkim programy nauczania ściśle związane z rzeczywistością gospodarczą i społeczną Polski, Europy i świata. System edukacyjny Uczelni, to w szczególności integralny rozwój człowieka, aby był on skutecznym i zdolnym do kształtowania rzeczywistości w duchu wartości chrześcijańskich.

Integralny rozwój, który jest tak mocno akcentowany w stosowanych przez Uczelnię metodach nauczania, obejmuje trzy kluczowe etapy: widzieć-ocenić-działać. Obserwacja i rozwijanie wyobraźni sprawiają, że człowiek zaczyna myśleć i działać twórczo. Stąd nacisk w metodzie kształcenia na obserwację, od której rozpoczyna się droga od odtwarzania do tworzenia.

Wolne niedziele

W Jańskim rozumiemy jak ważne jest życie rodzinne i towarzyskie, dlatego wszystkie niedziele zawsze są wolne!

Naszym celem jest kształcić studentów tak aby ich życie oparte było na uniwersalnych wartościach chrześcijańskich. 

Marian CzajczykKanclerz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego