fbpx

Studia MBA

Celem programu Masters of Business Administration (MBA) jest dostarczenie studentom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu psychologii społecznej.

MBA w Uczelni Jańskiego to 3-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zarządzających organizacjami, mającymi na co dzień do czynienia z biznesem. Partnerem programu jest uczelnia: Lapland University of Applied Sciences z Finlandii. 

Absolwenci otrzymają wydany przez Szkołę Wyższa im. Bogdana Jańskiego „Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration”.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata miesięczna
10 800,00 zł / 15 rat
Jednorazowa opłata
10 800,00 zł

Studia są skierowane w szczególności do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją czy szeroko rozumianym biznesie.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach MBA, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Analiza marketingowa

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Przywództwo i motywowanie

Analiza strategiczna

Kultura organizacyjna

Marketing w technologiach informacyjnych

Funkcje i modele zarządzania

Etykieta w biznesie

Konwersatorium z liderem

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
posiada kwalifikacje umożliwiające rozwój kariery zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,

posiada umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu,

potrafi podejmować racjonalne decyzje,

jest przygotowany do pełnienia roli lidera.

Postępowania zgodnego z prawem pracy

Zapisz się na Studia MBA na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050