fbpx

Zasady rekrutacji

Uczelnia informuje. Do uczestniczenia w procesie dydaktycznym i komunikacji z instytucjami Uczelni wymagane są podstawowe kompetencje informatyczne. Obsługa komputera pozwalająca uruchomić komputer i oprogramowanie na nim, posługiwanie się pocztą elektroniczną, posługiwanie się przeglądarką internetową. Posługiwanie się komunikatorami typu MS Teams, lub podobne, z obsługą mikrofonu oraz kamery internetowej. Posługiwanie się programami do edycji tekstów, tworzenia tabel itp., kompatybilne z MS Office. Uczelnia w uzasadnionych przypadkach jest w stanie czasowo udostępnić podstawowy sprzęt komputerowy w celu umożliwienia podjęcia studiów oraz zapewnić szkolenie w niezbędnym zakresie kompetencji informatycznych.
1

Wybierz kierunek studiów

Programy naszych studiów przygotowujemy starannie uwzględniając aktualny rynek pracy i oczekiwania pracodawców. Dzięki temu gwarantujemy zapewnienie praktycznych i przydatnych umiejętności oraz solidnych podstaw teoretycznych. Szczegółowe informacje na temat kierunków i ich specjalności znajdują się w zakładce „Oferta edukacyjna”.

2

Wejdź na stronę rekrutacyjną

Aby trafić na stronę rekrutacyjną należy kliknąć przycisk „Zapisz się na studia” znajdujący się na górnym pasku na stronie internetowej. Podobne przyciski przekierowujące do strony rekrutacyjnej znajdują się również na stronie startowej każdego z miast, a także przy opisach kierunków studiów w zakładce o ofercie edukacyjnej.

3

Zarejestruj się do platformy rekrutacyjnej

Aby zarejestrować się do platformy rekrutacyjnej należy założyć swoje konto na stronie rekrutacyjnej wybierając studia (I stopnia, II stopnia lub studia podyplomowe), uzupełniając wymagane dane do stworzenia konta (adres email, PESEL, rodzaj zdawanej matury, podstawowe dane osobowe) i tworząc unikatowe hasło do własnego konta.

4

Wypełnij formularz rekrutacyjny

Postępuj zgodnie z krokami na platformie rekrutacyjnej.

5

Złóż dokumenty na studia i dokonaj wpłaty rekrutacyjnej

Kandydaci na studia składają̨ między innymi następujące dokumenty: 2 fotografie, oryginał świadectwa dojrzałości przy rekrutacji na studia I stopnia, oryginał dyplomu licencjata przy rekrutacji na studia II stopnia, oryginał dyplomu licencjata lub magistra przy rekrutacji na studia podyplomowe i podanie o przyjęcie na studia.

Opłata rekrutacyjna jest bezzwrotna i wynosi 85 zł. 

6

Wnieś opłatę czesnego

Opłaty za studia są zależne od wyboru studiów, ponieważ inne opłaty obowiązują na studiach I stopnia, II stopnia i studiach podyplomowych. Dodatkowo można skorzystać z pakietów promocyjnych i specjalnych bonifikat. Szczegółowe informacje odnośnie opłat można znaleźć w zakładce „Opłaty”.

Od czego zacząć?

  • Rekrutacja odbywa się przez system XXX na stronie XXX. Tutaj znajduje się katalog studiów i rejestracja na poszczególne kierunki. Jest to platforma komunikacji między uczelnią a kandydatem, gdzie są publikowane ważne komunikaty dotyczące rekrutacji. Na swoim koncie można sprawdzić wyniki rekrutacji.
  • Rekrutacja odbywa się w kilku następujących po sobie naborach. W każdym z nich przewidziany jest termin na ogłoszenie wyników i składanie dokumentów (wpis). Kolejny nabór otwierany jest na te studia, na których pozostały wolne miejsca. Terminy aktualnego naboru można znaleźć w tabeli obok.
  • Każdy kandydat po otrzymaniu pozytywnego wyniku rekrutacji ma obowiązek złożyć dokumenty w sekretariacie swoich. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w zakładce „Opłaty”.

Kiedy aplikować na studia?

Nabór

Pierwszy dzień rekrutacji

Ostatni dzień rekrutacji

Ogłoszenie wyników rekrutacji

Składanie dokumentów

Pierwszy nabór

 

 

 

 

Drugi nabór

 

 

 

 

Trzeci nabór

 

 

 

 

Gdzie złożyć dokumenty osobiście?

Dokumenty można także złożyć metodą tradycyjną na uczelni:

Adres Uczelni:

ul. Chełmska 21a
00-724 Warszawa

Studiuj w Jańskim

Jeśli chcesz studiować na uczelni w samym sercu miasta, który koncentruje się na zmienianiu świata na lepsze na jutro, to dobrze trafiłeś. Poznaj zasady rekrutacji. Nie używamy specjalnych formuł do selekcji studentów. Przyglądamy się aplikacjom każdego kandydata, zarówno pod względem akademickim, jak i osobistym, aby wybrać studentów, którzy najlepiej pasują do naszej społeczności. 

Praktyczna edukacja

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest szkołą wyższą o profilu praktycznym, co oznacza, że chcemy uposażyć naszych studentów w praktyczną wiedzę, dać możliwość skutecznego wejścia na rynek pracy oraz umożliwić im osobisty rozwój.

Aktualna wiedza

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, to przede wszystkim programy nauczania ściśle związane z rzeczywistością gospodarczą i społeczną Polski, Europy i świata.

Szkoła z tradycją

Od samego początku zwracaliśmy szczególną uwagę na rozwój, który w głównej mierze ukierunkowany jest na przygotowanie absolwentów do twórczego kreowania rzeczywistości, rozwijania swojej kariery i osobowości.

Pro-studenckość

W Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego promujemy indywidualne podejście do każdego studenta. Naszym celem jest przede wszystkim przygotowanie kadry wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności.