fbpx

Opłaty

UWAGA

Dla Studiów I i II stopnia oraz Studiów jednolitych magisterskich podane ceny są opłatami standardowymi semestralnymi. Dla Studiów podyplomowych podane ceny są opłatami standardowymi za cały okres studiów. Wszelkie promocje i bonifikaty których przygotowano szeroka gamę - należy szukać w szczegółowych informacjach o opłatach i możliwych obniżkach - patrz w Zarządzeniu Rektora. Link do Zarządzenia Rektora
Studia I stopnia

Studia licencjackie ( I stopnia)

Opłata miesięczna na wszystkich kierunkach i specjalnościach na studiach licencjackich
wynosi: od 500 zł do 630 zł
Opłata semestralna
od 3000 zł do 3 360 zł
Studia II stopnia

Studia magisterskie ( II stopnia)

Opłata miesięczna na wszystkich kierunkach i specjalnościach na studiach magisterskich
wynosi: od 620 zł do 780 zł
Opłata semestralna
od 3100 zł do 4140 zł

Studia Podyplomowe

Opłata za cały okres Studiów

Pedagogika

Przygotowanie pedagogiczne
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Pedagogika żłobkowa
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Resocjalizacja z penitencjarystyką
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia zajęciowa
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
4 485,00 zł
Studia 2-semestralne

Finanse

Finanse i bankowość
3 500,00 zł
Studia 2-semestralne
Księgowość
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Kadry i płace w zarządzaniu
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Zarządzanie

Master of Business Administration (MBA)
10 800,00 zł
Studia 3-semestralne
Coaching i mentoring
5 800,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
3 500,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie ochroną środowiska
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie oświatą
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie w służbie zdrowia
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Doradztwo zawodowe i personalne
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Zarządzanie klimatem
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie sektorem turystycznym
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Informatyka

Programowanie i analiza danych
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne

Turystyka i rekreacja

Menedżer hotelu i turystyki z aspektami agroturystyki
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Turystyka uzdrowiskowa SPA i Welness
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie promocją regionalną i lokalną
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Zapisz się już teraz na wybrany kierunek w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie