fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Opłaty

UWAGA

Dla Studiów I i II stopnia oraz Studiów jednolitych magisterskich podane ceny są opłatami standardowymi semestralnymi. Dla Studiów podyplomowych podane ceny są opłatami standardowymi za cały okres studiów. Wszelkie promocje i bonifikaty należy odliczać od tych kwot. Szczegółowe informacje o opłatach i możliwych obniżkach opłat znajdują się w Zarządzeniu Rektora. Link do Zarządzenia Rektora
Studia I stopnia

Zarządzanie

Zarządzanie kapitałem ludzkim
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Zarządzanie firmą
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Studia II stopnia

Zarządzanie

Ekonomia pracy i zarządzanie kapitałem ludzkim
opłata miesięczna: od 585,00 zł do 650,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 3510,00 zł
Zarządzanie sprzedażą
opłata miesięczna: od 585,00 zł do 650,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 3510,00 zł
Zarządzanie organizacjami
opłata miesięczna: od 585,00 zł do 650,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 3510,00 zł
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
opłata miesięczna: od 585,00 zł do 650,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 3510,00 zł
Zarządzanie oświatą
opłata miesięczna: od 585,00 zł do 650,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 3510,00 zł
Studia I stopnia

Pedagogika

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Resocjalizacja
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Pedagogika senioralna
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł
Pedagogika kultury
opłata miesięczna: od 480,00 zł do 530,00 zł
opłata jednorazowa semestralna: 2880,00 zł

Studia Podyplomowe

Opłata za cały okres Studiów

Pedagogika

Przygotowanie pedagogiczne
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Pedagogika żłobkowa
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Resocjalizacja z penitencjarystyką
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Terapia zajęciowa
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspargera
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
4 485,00 zł
Studia 2-semestralne

Finanse

Finanse i bankowość
3 500,00 zł
Studia 2-semestralne
Księgowość
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Kadry i płace w zarządzaniu
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Zarządzanie

Master of Business Administration (MBA)
10 800,00 zł
Studia 3-semestralne
Coaching i mentoring
5 800,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie instytucjami kultury i mediów
3 500,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie ochroną środowiska
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie oświatą
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie w służbie zdrowia
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Doradztwo zawodowe i personalne
4 950,00 zł
Studia 3-semestralne
Zarządzanie klimatem
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie sektorem turystycznym
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Informatyka

Programowanie i analiza danych
3 600,00 zł
Studia 2-semestralne

Turystyka i rekreacja

Menedżer hotelu i turystyki z aspektami agroturystyki
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Turystyka uzdrowiskowa SPA i Welness
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne
Zarządzanie promocją regionalną i lokalną
3 300,00 zł
Studia 2-semestralne

Zapisz się już teraz na kierunek Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie