fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741
Uczelnia Jańskiego w Łomży

Władze Uczelni

Ks. dr hab. Piotr Kulbacki

Rektor Uczelni Jańskiego

dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Prorektor Uczelni Jańskiego

mgr inż. Marian Czajczyk MBA

Kanclerz Uczelni Jańskiego