fbpx

Misja

Biuro Karier powstało, by służyć pomocą studentom i absolwentom Uczelni Jańskiego w skutecznym i sprawnym wejściu i funkcjonowaniu na wymagającym rynku pracy. Zadaniem biura jest inspirowanie do aktywnego poszukiwania pracy, rozwijania osobowości i zdobywania dodatkowych kwalifikacji. W biurze karier łączymy poradnictwo edukacyjno-zawodowe ze współpracą z potencjalnymi pracodawcami.

Nasze cele to:

 1. kreowanie i rozwijanie przedsiębiorczości studentów i absolwentów uczelni
 2. organizację kursów, szkoleń i warsztatów
 3. organizowanie spotkań z pracownikami dydaktycznymi uczelni
 4. organizowanie i uczestnictwo w targach pracy
 5. organizowanie spotkań z pracodawcami

Realizowane są poprzez:

 1. prowadzenie doradztwa zawodowego
 2. organizację kursów, szkoleń i warsztatów
 3. organizowanie spotkań z pracownikami dydaktycznymi uczelni
 4. organizowanie i uczestnictwo w targach pracy
 5. organizowanie spotkań z pracodawcami
 6. dostarczanie informacji o rynku pracy oraz możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych – staże, praktyki, szkolenia, warsztaty organizowane przez inne podmioty
 7. druk materiałów informacyjnych i poradników
 8. tworzenie baz danych studentów, absolwentów, pracodawców oraz ofert pracy, stażów i praktyk
 9. tworzenie baz danych dorobku zawodowego studentów i absolwentów uczelni
 10. kierowanie do pracodawców aplikacji studentów i absolwentów uczelni, jak też innych osób zgłaszających się do Centrum Karier
 11. analizę trendów na rynku pracy w Polsce oraz propozycji i projektów rozwiązań systemowych dotyczących polityki zatrudnienia i walki z bezrobociem
 12. analizę rozwiązań systemowych dotyczących rynku pracy w UE
 13. współpracę z innymi jednostkami, zarówno uczelnianymi jak i pozauczelnianymi w zakresie promocji Szkół Jańskiego oraz promocji zawodowej studentów i absolwentów uczelni
 14. koordynację wszystkich Biur Karier istniejących we wszystkich Wydziałach Zamiejscowych Uczelni i Uczelni Jańskiego w Łomży
 15. usługową organizację i prowadzenie szkoleń, warsztatów i konferencji dla środowiska zewnętrznego

Kontakt do Biura Karier

jbuckowska@gmail.com

biurokarier@janski.edu.pl

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050