fbpx

Historia Jańskiego

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego z siedzibą w Warszawie, jest szkołą niepubliczną, specjalizującą się w kształceniu na poziomie wyższym osób, podejmujących studia I stopnia (licencjackie) w trybie stacjonarnym

i niestacjonarnym oraz studia podyplomowe. Uczelnia działa nieprzerwanie od 1993 roku, wpisana jest do prowadzonego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 29.

Nasza filozofia

Filozofia Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego to kształcenie i kształtowanie liderów i przywódców, według myśli jej Patrona – Bogdana Jańskiego, który przede wszystkim stawiał na zharmonizowany rozwój i efektywność działań.

Zasady Jańskiego

Dla Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego Jańskiego szczególnie ważna jest szeroko rozumiana etyka, która jest nieoceniona zarówno w biznesie jak i życiu prywatnym.

Klucz do sukcesu

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego promuje ludzi światłych, kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych. Dewiza Szkoły to: Prawda – Dobro – Skuteczność.

Nasza misja

Misja Szkoły realizowana jest szczególnie poprzez: koncepcję szkoły środowiskowej, która postrzega, bada i stara się zaspokajać potrzeby najbliższego środowiska w różnych płaszczyznach życia społeczno-gospodarczego aktywnie na nie oddziałując, animację środowiska kulturotwórczego, kreując wzorce zachowań, postawy i wartości wypływające ze Społecznej Nauki Kościoła oraz chrześcijańskiej koncepcji Szkoły, jak również kreując znaczące autorytety społeczne, wkomponowane w wyzwania środowiska lokalnego, rozwijanie umiejętności praktycznej aplikacji wiedzy, przeciwstawiając się jej wyalienowaniu w postaci oderwania od potrzeb realiów życiowych i dynamiki rozwoju kompetencji społecznych i zawodowych naszego absolwenta, rozwijanie integralnego modelu kształcenia, łączącego wiedzę, postawy i umiejętności w jednolitym organizmie kultury akademickiej i organizacyjnej Szkoły.

Uczelnia kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i określone sprawności, ważne w pracy zawodowej, ale także na formowanie ludzi zachowujących się i działających godnie i etycznie. Szkoła przybliża Społeczną Naukę Kościoła Katolickiego – aczkolwiek nie jest uczelnią wyznaniową. Jest ona programowo tolerancyjna, otwarta i dostępna dla ludzi o różnych światopoglądach. Szkoła ma ambicje dostarczania studentom i słuchaczom wiedzy zawodowej i ogólnej w zakresie i na poziomach, pozwalających absolwentom na zdobycie i utrzymanie pracy oraz sprawne i efektywne funkcjonowanie w realiach wysoce konkurencyjnej gospodarki rynkowej – z korzyścią dla organizacji ich angażujących, społeczeństwa i dla samych absolwentów. Promujemy ludzi światłych i kompetentnych, aktywnych, zaradnych i przedsiębiorczych.

Prawda

Poszukiwanie PRAWDY jest celem nauki.

Służenie prawdzie – i dawanie świadectwa prawdzie jest powinnością każdego chrześcijanina, a także powinnością szczególną każdego pracownika nauki.

Dobro

Czynienie DOBRA jest powołaniem ludzi dobrej woli.

Dobro jest wartością nadrzędną, bez której sama tylko wiedza i sprawności są niewiele warte – a w wielu sytuacjach mogą być wręcz groźne i obracać się przeciwko człowiekowi.

Skuteczność

SKUTECZNOŚĆ, czyli umiejętność osiągania wyznaczonych celów, jest obowiązkiem ludzi podejmujących zadania.

Skuteczność jest niezbędna w działaniu – także dla promocji prawdy i dobra. Intencją władz Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego i jej kadry dydaktycznej jest działanie zgodnie z misją Szkoły, przybliżanie swoim wychowankom tych idei pamiętając, że okres studiów, to także piękny czas młodości i należnych jej praw.