fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Ogłoszenia dla studentów

Komunikat z dnia 17.02.2021

UWAGA!

Informuję, że obrony prac awansowych odbędą się dnia

05.03.2021 r. (piątek) od godziny 16:30 oraz 06.03.2021 r. od godziny 9.30.

Szczegółowe informacje dotyczące godzin poszczególnych obron, będą przesłane Seminarzystom indywidualnie drogą mailową.

Obrony prac awansowych odbywać się będą w ścisłym reżimie sanitarnym.

 

Rektor Uczelni Jańskiego dr Mirosław Cholewiński

Komunikat

Lista rankingowa studentów mogących ubiegać się o stypendium rektora w roku akademickim 2020/2021

05748/19

05733/19

05783/19

05617/18

05616/18

05623/18

05589/18

05791/19

05254/16

03352/06

05170/16

05759/19

05593/18

05711/19

05304/17

03428/06

05296/16

05250/16

05772/19

05774/19

05825/19

05292/16

05704/19

05614/18