fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Ogłoszenia dla studentów

Harmonogram obron prac dyplomowych

Egzamin dyplomowy: 21.03.2023 r. godz. 16.30 – promotor dr hab. Anna Chmielak, prof.UJŁ

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Zarządzania

Specjalność studiów: Zarządzanie kadrami

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński, prof. UJŁ

Promotor: dr hab. Anna Chmielak, prof. UJŁ

Recenzent: dr Joanna Lisek

nr albumu

06047/21

05618/18

05981/21

05985/21

06039/21

06051/21

05565/18

Egzamin dyplomowy: 22.03.2023 r. godz. 16.00 – promotor dr inż. Jarosław Klimaszewski, prof. UJŁ

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Zarządzanie

Specjalność studiów: Zarządzanie kadrami

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński, prof. UJŁ

Promotor: dr inż. Jarosław Klimaszewski, prof. UJŁ

Recenzent: dr Zbigniew Piotrowski, prof. UJŁ

nr albumu

05980/21

06038/21

06040/21

05972/21

06049/21

05975/21

05676/19

05592/18

05969/21

06050/21

05691/19

05979/1

Egzamin dyplomowy: 22.03.2023 r. godz. 18.15 – promotor dr Zbigniew Piotrowski

Miejsce egzaminu: Aula

Kierunek studiów: II stopień Zarządzanie

Specjalność studiów: Zarządzanie kadrami

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński, , prof. UJŁ

Promotor: dr Zbigniew Piotrowski, prof. UJŁ

Recenzent: dr inż. Jarosław Klimaszewski, prof. UJŁ

nr albumu

05644/18

05976/21

05452/17

05593/18

05554/18

06044/21

05602/18

06042/21

04107/09

06088/21