fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741
Studia podyplomowe 2 semestralne:

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Celem studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych jest budowanie kompetentnych, interdyscyplinarnych zespołów wdrażających skuteczne strategie działań na rzecz krzewienia trzeźwości na poziomie samorządów lokalnych.

Studia Profilaktyka i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych na Uczelni Jańskiego to 2-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zaangażowanych w sprawy profilaktyki alkoholowej, mającymi na co dzień do czynienia z lokalnymi działaniami.

Dzięki uczestniczeniu w zajęciach słuchacze poznają między innymi: 

 • modele rozwiązywania problemów alkoholowych
 • profilaktykę zaadresowaną do rodziny, dzieci, młodzieży oraz do osób dorosłych
 • metodykę pracy z dzieckiem w rodzinie z problemem alkoholowym oraz z dzieckiem z FASD 
 • skuteczne techniki tworzenia i realizacji gminnych programów 
 • metody zarządzania i promocji działań w społecznościach lokalnych 

Absolwenci otrzymają wydany przez Uczelnię Jańskiego „Dyplom ukończenia studiów Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych”.

Atuty kierunku

Unikatowy program

Innowacyjny program studiów powstał w całości od zera na podstawie doświadczeń ekspertów w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Wiedza ekspertów

Naszymi wykładowcami są najwięksi w kraju specjaliści i eksperci w swoich dziedzinach – doświadczeni w wielu latach praktyki.

Patronat PARPA

Cały Program Studiów objęty jest patronatem Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Wartość aplikacyjna

Program jest bardzo praktyczny i łatwy do wdrożenia w codziennej pracy.

Wykorzystanie Dialogu motywującego

Program studiów obejmuje 32 godzin dialogu motywującego.

Korelacja z programem certyfikowanym PARPA

Program studiów umożliwia zaliczenie części teoretycznej certyfikatu PARPA: Certyfikatu Specjalisty w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych.

Studia w formule online.

Zajęcia będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Wykładowcy na naszych studiach:

 • Katarzyna Łukowska

  p.o. Dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

  – certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych
  – honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej
  – członek czterech kadencji Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej,
  – członek zespołu ds. opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, powołanego przez Ministra Zdrowia.

 • ks. Marek Dziewiecki

  dr nauk społecznych

  – kapłan diecezji radomskiej, rekolekcjonista,
  – wykładowca akademicki, psycholog,
  – dyrektor telefonu zaufania – „Linia Braterskich Serc”,
  – ekspert Zespołu Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych,
  – autor ponad stu książek i audiobooków z zakresu małżeństwa i rodziny, wychowania, komunikacji międzyludzkiej, a także profilaktyki i terapii uzależnień.

 • Maria Ryś

  dr hab. prof. UKSW

  – psycholog rodziny
  – kierownik Podyplomowego Studium Relacji Interpersonalnych i Profilaktyki Uzależnień WFCH UKSW,
  – prezes Towarzystwa Uniwersyteckiego Fides et Ratio, zrzeszającego wykładowców kilkunastu uczelni, artystów i działaczy społecznych z kraju i z zagranicy. Redaktor naczelny Kwartalnika Naukowego Fides et Ratio.
  – organizator i współorganizator wielu kongresów, sympozjów i konferencji poświęconych problematyce rodzinnej, relacjom interpersonalnym i profilaktyce uzależnień.
  – jest autorką książek naukowych i popularno-naukowych dotyczących problematyki rodzinnej, publicystką wypowiadającą się na aktualne tematy na łamach prasy, w radiu i telewizji.

 • Teresa Jadczak-Szumiło

  dr nauk społecznych

  – psycholog, pedagog. Ukończyła Uniwersytet Warszawski i Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie. Jest doktorem nauk społecznych w zakresie Psychologii Klinicznej
  – absolwentka studiów podyplomowych “Diagnoza i terapia neuropsychologiczna” UMCS Lublin. Obecnie prowadzi na tym kierunku moduł z diagnozy neuropsychologicznej dziecka.
  – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego II stopnia licencja nr 195.
  – certyfikowany specjalista ds. przemocy – specjalizuje się w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą po katastrofach.
  – jest autorką poradnika w zakresie pracy z traumą dziecięcą wydanego przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w roku 2001.
  – prowadzi terapię traumy z wykorzystaniem terapii EMDR.
  – specjalizuje się w zakresie neurorozwoju i neurostymulacji dzieci
  – jest diagnostą w zakresie stosowania skali NBAS – skala do oceny noworodków T. Brazeltona.
  – jest autorką całościowego modelu terapii dzieci z FASD. Prowadzi obozy terapeutyczne dla dzieci z FASD oraz superwizję dla diagnostów FASD w Polsce.
  – za swoją pracę była wielokrotnie nagradzana: nagroda Ministra Pracy i Polityki Socjalnej za osiągnięcia w zakresie pomocy społecznej (1996 r.), nagroda Ministra Zdrowia “Zasłużony dla Służby Zdrowia” za badania nad diagnostyką FAS w Polsce (2008 r.).

 • Katarzyna Michalska

  – pracownik Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, koordynujący zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
  – certyfikowany specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, certyfikowany terapeuta motywujący (Dialog Motywujący);
  – członek Rady ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Dyrektorze PARPA.
  – od ponad 23 lat pracuje z członkami rodzin z problemem alkoholowym i przemocy w szczególności kontaktu z osobami doznającymi przemocy i stosującymi przemoc, realizacji procedury “Niebieskie Karty”,
  – konsultantka w jednym z warszawskich telefonów zaufania.

 • Dorota Jaszczak-Kuźmińska

  – magister z zakresu resocjalizacji oraz ukończone studia podyplomowe z psychologii kryzysu i interwencji kryzysowej.
  – Ukończone Studium Dialogu Motywującego i otrzymany tytuł Terapeuty Motywującego.
  – certyfikat Specjalista w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  – kierownikiem Działu Programów Lokalnych w PARPA
  – przez 23 kurator sądowy specjalizujący się w sprawach dotyczących przestępstw związanych z przemocą w rodzinie.
  – przez 10 lat członek Rady ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  – bogate doświadczenie w prowadzeniu szkoleń m.in. nt procedury „Niebieskie Karty” oraz kontaktu z osobami stosującymi przemoc i doznającymi przemocy, w tym z wykorzystaniem Dialogu Motywującego.

 • Joanna Graniger-Ptaszkiewicz

  – prezes Fundacji DOBROSTAN, kierownik Ośrodka Profilaktyki i Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży „Pępek” Fundacji ETOH
  – trener Polskiego Towarzystwa Psychologicznego,
  – ukończony Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej dla Dzieci z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Kurs Pomoc Psychologiczna Dzieciom i Młodzieży mających Doświadczenia Traumatyczne
  – współpracownik PARPA oraz Instytutu Psychologii Zdrowia,
  – kierownik i realizator Kursu Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym w Fundacji ETOH
  – prowadzi na zlecenie m.st Warszawy Akademię Socjoterapii dla placówek wsparcia dziennego z terenu Warszawy.

 • Jadwiga Fudała

  – socjolog, specjalista psychoterapii uzależnień
  – terapeuta motywujący
  – organizator systemu lecznictwa odwykowego w zakładach karnych
  – wieloletni kierownik wojewódzkiego ośrodka terapii uzależnienia w województwie mazowieckim
  – autorka licznych artykułów i publikacji w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
  – od lat prowadzi szkolenia różnych grup zawodowych
  – od listopada 2005 r do grudnia 2020 r. kierownik Działu Lecznictwa Odwykowego i Programów Medycznych Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Polecam te studia wszystkim, którzy chcą zdobyć praktyczną wiedzę, przydatną w codziennej pracy profilaktycznej w społeczności lokalnej. A wiedzę tę otrzymają od prawdziwych specjalistów w swoich dziedzinach.

Katarzyna Łukowska
p. o. Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Jednorazowa opłata
3 950,00 zł

Promocje

Uwaga! Poniższe promocje nie łączą się

3 osoba -50%

Przy zapisie 2 osób w pakiecie, 3 osoba płaci tylko 50% ceny

4 osoba za darmo

Przy zapisie 3 osób w pakiecie, 4 osoba jest za darmo!

Zapisz się na Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Telefony rekrutacyjne:
+48 730 030 765
+48 730 030 992

Email

Studia Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych:
profilaktyka.uzaleznien@janski.edu.pl
Studia Podyplomowe:
janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com

Lokalizacja

Adres stacjonarny dziekanatu:
ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża