fbpx

Katarzyna Łukowska

Biografia

Psycholog o specjalności klinicznej, prawnik administratywista.  Doktorantka psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Od 1999 roku pracuje w Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, od 2005 na stanowisku zastępcy dyrektora, od 2 lat pełni obowiązki dyrektora PARPA.  Certyfikowany specjalista w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych. Członek gminnej komisji w jednej z warszawskich gmin w latach 1998 – 2002, kierownik Studium Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień w Społecznościach Lokalnych „Strategia”. Autorka publikacji, badań i analiz dotyczących polityki wobec alkohol. Honorowy członek Polskiego Towarzystwa Terapii Motywującej. Członek czterech kadencji Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Ministrze Pracy i Polityki Społecznej, a także członek zespołu ds. opracowania reformy systemu leczenia uzależnień, powołanego przez Ministra Zdrowia.  

Education

  • Ph.D., Accounting & Finance, University of Strathclyde, Scotland
  • M.S.F., Finance, Boston College, Chestnut Hill, MA, 2006
  • M.B.A., Taxation, Golden Gate University, San Francisco, CA, 1983

Publications

  • The primary market value innovations of newly public firms
  • Auditor Tenure and Quality of Financial Report
  • Unexpected Fees and the Prediction of Material Weaknesses

Skills

Business Planning90%
Business Law70%
Lecture Skill100%