fbpx

Zarządzanie: Studia Licencjackie

Poznaj tajniki Zarządzania w praktyce

Zarządzanie łączy w sobie wiedzę ekonomiczną, społeczną, humanistyczną i prawną. Przygotowuje specjalistów dla potrzeb różnych sektorów gospodarki. Przeznaczone jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych.

Zarządzanie u Jańskiego obejmuje aż sześć istotnych dziedzin współczesnego biznesu zarówno na rynku lokalnym jak i międzynarodowym. Wdrażając w życie dewizę szkoły uczy skuteczności w budowaniu i rozwijaniu firm i przedsiębiorstw. Propaguje prawdę jako naczelną zasadę we wzajemnych kontaktach biznesowych. Uznaje dobro jednostki i dobro społeczne za istotę w kierowaniu zasobami ludzkimi i firmami.

Zarządzanie daje profesjonalną wiedzę na temat opracowywania strategii marketingowych, zarządzania produkcją, personelem i finansami firmy. Stwarza szansę na to, aby być w centrum wydarzeń nowoczesnej gospodarki oraz sprostać wymaganiom stawianym menadżerom i osobom odpowiedzialnym za przyszłość firmy, przedsiębiorstwa czy organizacji. Wyzwala umiejętność analizy otoczenia przedsiębiorstw, w szczególności środowiska rynkowego i konkurencyjnego danej firmy. Pozwala także zrozumieć i wykorzystać wewnętrzne zasoby przedsiębiorstwa oraz planować strategię jego rozwoju.

Tabela opłat

Opłaty za jeden semestr studiów dla studiów 6-semestralnych. Uwaga: Opłaty zgodnie z Zarządzeniem Nr1/06/2021 w sprawie zasad pobierania i wysokości opłat za studia, dostępnym na https://janski.edu.pl/warszawa/dokumenty-bip/
Opłata miesięczna
od 500 zł do 630 zł
Jednorazowa opłata semestralna
od 3000 zł do 3 360 zł

Kierunek przeznaczony jest dla osób z inicjatywą, kreatywnych i ambitnych, które chcą nauczyć się jak prowadzić biznes, zarządzać nim.

Informacje kontaktowe

Dziekanat Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Telefon:
+48 228 512 890
E-mail:
dziekanat-wz@janski.edu.pl
dziekanat-wns@janski.edu.pl

Pon – Sob 10:00 – 18:00

ul. Chełmska 21a
00-724 Warszawa

Zapisz się!

Atuty kierunku
Sylwetka Absolwenta
Kariera po studiach

Atuty kierunku

Studiowanie na kierunku zarządzanie niesie za sobą wiele atutów:

 • Uczy samodzielności myślenia i działania,
 • wyzwala inicjatywy w zakresie tworzenia własnego biznesu szczególnie na polu rynku nieruchomości, rachunkowości,
 • pozwala także w sposób profesjonalny poruszać się na rynku mediów dostrzegając ich niebagatelną rolę w kreowaniu wizerunku firm i ludzi.

Sylweta Absolwenta

Studia pierwszego stopnia mają na celu zapoznanie absolwenta z metodologią badań, terminologią związaną z zarządzaniem, a także z dyscyplinami uzupełniającymi, w tym ekonomią, finansami, prawem.

Absolwent:

 • nabywa zaawansowaną wiedzę z zakresu zarządzania organizacją, 
 • zna podstawowe zasady tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości, 
 • jest przygotowany do podejmowania zachowań przedsiębiorczych,
 • posiada  umiejętności i kompetencje do rozpoznawania, diagnozowania, oceny i rozwiązywania problemów wynikających z funkcjonowania i rozwoju organizacji w zmiennym otoczeniu, 
 • posiada  umiejętności i kompetencje do określenia charakteru i siły jego wpływu na dalszy rozwój, 
 • posiada  umiejętności i kompetencje do samodzielnej bądź grupowej analizy i oceny organizacji, grup strategicznych, sektora i gospodarki oraz komunikatywnego ich przedstawiania w języku krajowym i obcym,
 • jest przygotowany do samodzielnego poszerzania i aktualizowania wiedzy oraz do przestrzegania zawodowych standardów etycznych.

Kariera po studiach

Absolwenci są przygotowani do podejmowania pracy we wszystkich instytucjach i organizacjach gospodarczych. 

W zależności od specjalności znajdują pracę:

 • w różnych typach przedsiębiorstw w dowolnym sektorze i branży, 
 • w jednostkach samorządu terytorialnego, 
 • w instytucjach finansowych, 
 • w bankach, 
 • w podmiotach gospodarczych na rynku nieruchomości,
 • mogą też prowadzić własną działalność gospodarczą.

Ponadto Absolwenci są przygotowani do zmiany zawodu czy stanowiska pracy, do kształcenia ustawicznego, a także do podnoszenia i poszerzania kwalifikacji. Absolwenci są postrzegani, jako wiarygodni, kompetentni i skuteczni pracownicy, którzy działają w sposób społecznie odpowiedzialny angażując się w rozwiązywanie problemów środowiska zawodowego.

Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na studia II stopnia lub studiach podyplomowych

Dlaczego studiować w Jańskim?

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego jest jedną z najstarszych prywatnych szkół wyższych w Polsce. Jej celem jest przekazywanie praktycznej wiedzy opartej na takich wartościach jak prawda, dobro i skuteczność.   

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego zapewnia jednak nie tylko praktyczne umiejętności, które są niezbędne do płynnego przejścia na rynek pracy po ukończeniu studiów, ale także zapewniamy to, że swoje życie zawodowe oprzesz na uniwersalnych wartościach moralnych.

Zapisz się już teraz na kierunek Zarządzanie w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego w Warszawie

Telefon

Dziekanat:

664 455 090
668 487 760
22 851 28 90

Lokalizacja

Adres:

ul. Chełmska 21a
00-724 Warszawa