fbpx
Łomża

Category

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży w partnerstwie z Polskim Stowarzyszeniem Doradczym i Konsultingowym z przyjemnością informują, iż otrzymały dofinansowanie na realizację projektu „Uczelnia na drodze rozwoju”

Celem projektu jest podniesienie jakości kształcenia wyższego i zwiększenie szans absolwentów na rynku pracy poprzez działania rozwijające kompetencje i kwalifikacje 28 (19K, 9M) pracowników i 104 (88K,16M) studentów Uczelni Jańskiego w Łomży w terminie VII.2018-VI.2020. Grupą docelową projektu  jest 104 studentów (w tym: 88K, 16M), 25 wykładowców(w tym: 17K, 8M) oraz 3 pracowników administracyjnych (w tym:...
Read More
1 2 3 4

Oferta Edukacyjna