fbpx

6 czerwca odbyła się IV Konferencja Kół Naukowych

W dniu 6 czerwca odbyła się NA IV KONFERENCJĘ  – on-line

STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH 
CZAS WOLNY OD PRACY I JEGO WPŁYW  NA ZDROWIE  I JAKOŚĆ ŻYCIA CZŁOWIEKA Uczelnia Jańskiego w Łomży, 

Organizatorami byli:
Studenckie Koło Naukowe „Hossa”
Uniwersytet w Białymstoku,
Studenckie Koło Naukowe Ekonomistów Turystyki Towarzystwo Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku

KONFERENCJA MIAŁĄ NA CELU : 

–   przedstawienie znaczenia zdrowia w życiu każdego człowieka i gospodarce,  – prezentację konkurencyjnych produktów terapeutycznych, realizowanych w turystyce zdrowotnej  na wsi i terenach leśnych, – przedstawienie wyników badań naukowych dotyczących problematyki organizacji i zarządzania czasem wolnym, –   integrację środowiska naukowców, praktyków i studentów w zakresie badanej problematyki.
 
ZAKRES PROBLEMOWY KONFERENCJI: –   produkty terapeutyczne wykorzystywane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych, –  rola badań marketingowych w realizacji produktów terapeutycznych, –   działania promujące produkty terapeutyczne realizowane w turystyce zdrowotnej na wsi i terenach leśnych, –  rola kapitału ludzkiego, w tym zdrowia w zarzadzaniu turystyką zdrowotną na wsi i terenach leśnych, –   organizacja podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i obszarach leśnych, – współpraca podmiotów turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych z samorządem terytorialnym, placówkami służby zdrowia i instytucjami kształcącymi personel medyczny, –   działania samorządowe na rzecz rozwoju turystyki zdrowotnej na wsi i terenach leśnych.

DATA I MIEJSCE KONFERENCJI:   06 czerwca (sobota) 2020 godz. 8.30  -onferencja odbywa się on-line

 
KOMITET NAUKOWY:

 • prof. dr hab. Siarhey Lukin – kierownik Międzynarodowego Wydziału Zarzadzania Państwowego Białoruskiego Uniwersytetu w Mińsku
 • dr hab. Barbara Roszkowska-Mądra – profesor Uniwersytetu w Białymstoku, opiekun Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • doc. Zoja Grabcewicz  –  adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
 • dr Joanna Karpowicz  – rektor Uczelni Jańskiego w Łomży dr inż. Jarosław Klimaszewski – adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Bartłomiej Roman – dyrektor Physical Therapy & Performance Center NY
 • dr Kamil Roman – adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • dr Antoni Roman  –  adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży, opiekun Studenckiego Koła Naukowego „Hossa” Uczelni Jańskiego w Łomży, prezes Towarzystwa Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku, właściciel Wiejskich Domów Pracy Twórczej „Uroczanka” dr Antoni Roman w Okopach
 • dr Leszek Kędzierski – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy

 
KOMITET ORGANIZACYJNY:

 • dr Antoni Roman – adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży –  przewodniczący członkowie:
 • doc. Zoja Grabcewicz  –  adiunkt w Państwowym Uniwersytecie w Grodnie
 • dr Joanna Karpowicz  –  rektor Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Leszek Kędzierski – adiunkt w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy dr inż. Jarosław Klimaszewski – adiunkt w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • dr Kamil Roman – adiunkt w Instytucie Nauk Leśnych i Meblarstwa SGGW w Warszawie
 • mgr inż. Robert Kosiński – zastępca prezesa z funkcją sekretarza w Towarzystwie Zapobiegania Tonięciom i Ratowania Tonących w Białymstoku hm Andrzej Bajkowski  –  Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka im. hm. Ryszarda Kaczorowskiego
 • mgr Justyna Bućkowska – wykładowca w Uczelni Jańskiego w Łomży
 • mgr Karolina Sawośko – przewodnicząca Studenckiego Koła Naukowego Ekonomistów Turystyki Uniwersytetu w Białymstoku
 • mgr Małgorzata Roman (sekretarz) uroczanka.okopy@interia.pl

 
SEKRETARIAT KONFERENCJI: dr Antoni Roman Uczelnia Jańskiego w Łomży Wydział Zarzadzania ul. Krzywe Koło 9, 18-400 Łomża tel. 503 46 49 46    e-mail uroczanka.okopy@interia.pl