fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Zarządzanie promocją regionalną i lokalną

Specjalność wychodzi naprzeciw potrzebie zapewnienia profesjonalnej promocji turystycznej w obrębie gmin, powiatów oraz regionów. Jest skierowana do wszystkich zainteresowanych rozwojem i promocją turystyki lokalnej i regionalnej, w szczególności do pracowników administracji publicznej.

Kształcenie ma na celu przygotowanie kadr dla bardziej skutecznej i skoordynowanej promocji, łączącej doświadczenia, działania i interesy różnych podmiotów (samorządów terytorialnych, zawodowych organizacji branżowych i podmiotów gospodarczych działających w turystyce). Studia przygotowują również specjalistów do przygotowania i promocji projektów finansowanych z UE.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Studia na tej specjalności są przeznaczone dla:

  • przyszłych kadr jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej (urzędy miast i gmin, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie),
  • organizacji turystycznych,
  • osób zatrudnionych w agencjach rozwoju regionalnego,
  • kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Gospodarka w regionie

Aktywizacja i komunikowanie społeczności lokalnej

Marketing internetowy – komunikacja internetowa

PR- zarządzanie gminą

Zarządzanie marką

Finanse samorządu terytorialnego

Systemy informacyjne w zarządzaniu

Strategia medialna w reklamie

Merchandising

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
jest przygotowany organizacyjnie i ekonomicznie do pracy w sektorze turystycznym publicznym i komercyjnym,

potrafi zarządzać przedsiębiorstwem turystycznym,

potrafi prowadzić skoordynowane działania promocyjne na szczeblu regionalnym i lokalnym,

potrafi prowadzić promocję turystyczną regionu w kraju i za granicą,

potrafi tworzyć i rozwijać produkt turystyczny w regionie,

potrafi inicjować i wspomagać plany rozwoju i modernizacji infrastruktury turystycznej,

zna zasady prowadzenia badań i analiz marketingowych w dziedzinie turystyki.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz