fbpx

Zarządzanie klimatem

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie klimatem jest  podniesienie kompetencji oraz umiejętności słuchaczy w zakresie zarządzania klimatem, i aby  przekazać wiedzę  z perspektywy różnych dyscyplin naukowych oraz różnych obszarów praktycznej ochrony i zmian klimatu

Słuchacz m.in. pozyska wiedzę o adaptacji do zmian klimatu jako elementu zarządzania ryzykiem, pozna różnice w podejściu do adaptacji do zmian klimatu, pozna skutki zmian klimatycznych w kontekście środowiskowym, społeczno-gospodarczym.

Studia adresowane są do pracowników związanych z ochroną środowiska, edukatorów i przedstawicieli samorządów

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 800,00 zł
Jednorazowa opłata
3 600,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050