fbpx

E-biznes w turystyce i hotelarstwie

Celem studiów podyplomowych E-biznes w turystyce i hotelarstwie, jest wprowadzenie studentów świat podmiotów e-rynku turystycznego oraz zapoznanie z metodologią funkcjonowania e-biznesu w branży turystycznej i hotelarskiej, ze szczególnym uwzględnieniem zarządzania e-relacjami z turystami oraz gośćmi hotelowymi.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z wiedzą dotyczącą bezpieczeństwa i informacji w e-biznesie, z tajnikami poruszania się po wirtualnym rynku turystycznym oraz z zasadami prowadzenia wirtualnej firmy turystycznej. Ponadto studia dają możliwość opanowania techniki zarządzania elektronicznym biurem podróży, czy zastosowania aplikacji w realnych warunkach biznesowych.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050