fbpx

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej

Celem studiów podyplomowych Język angielski w wychowaniu przedszkolnym
i w edukacji wczesnoszkolnej
jest przygotowanie do uzyskania przez  absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne,  uprawnień do pracy jako nauczyciele języka angielskiego w przedszkolach lub szkołach

Studia umożliwiają nabycie kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych
z języka angielskiego w przedszkolu i klasach 0-III szkoły podstawowej. Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka angielskiego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

Absolwent studiów podyplomowych z zakresu języka angielskiego w wychowaniu przedszkolnym i w edukacji wczesnoszkolnej posiadać będzie wiedzę, umiejętności
i kompetencje w następujących obszarach pracy:

– psychologiczno-dydaktycznym,

– psychologicznym,

– merytorycznym (językowym).

 

Studia adresowane są do nauczycieli pracujących lub chcących uczyć w przedszkolu i klasach 0 – III szkoły podstawowej języka angielskiego. Kandydatami mogą być albo absolwenci studiów licencjackich i/lub magisterskich posiadających przygotowanie w zakresie edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności
w zakresie język angielskiego, albo absolwenci studiów licencjackich i/lub magisterskich wybranej filologii obcej zainteresowani zdobyciem kwalifikacji metodycznych do nauczania języka angielskiego na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Kandydat musi wykazać się znajomością języka angielskiego optymalnie na poziomie średniozaawansowanym (B2). Studia umożliwiają rozwój kwalifikacji psychopedagogicznych i metodycznych niezbędnych do nauczania języka obcego na poziomie wczesnej edukacji (Young Learners).

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050