fbpx
1st-Z-ZP

Zarządzanie przedsiębiorstwem

Przedsiębiorstwa są kluczowymi podmiotami gospodarczymi decydującymi o stanie i rozwoju gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej oraz o poziomie życia społeczności. Od osób zarządzających przedsiębiorstwami oczekuje się fachowego przygotowania oraz wysokich kwalifikacji.

Specjalność przewiduje dwie perspektywy: zewnętrzną, która ma za zadanie pokazywać umiejscowienie przedsiębiorstwa w otoczeniu i jego wpływ na prowadzenie biznesu w warunkach społecznej odpowiedzialności, oraz wewnętrzną, która sprowadza się do rozumienia zasad, mechanizmów i procesów efektywnej przedsiębiorczości, z uwzględnieniem innowacyjności technologicznej, kapitału ludzkiego i społecznego, jakości, a także stosunków z kluczowymi klientami. 

Metody kształcenia

Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem najnowocześniejszych metod i technik dydaktycznych. Laboratoria, konwersatoria, ćwiczenia, projekty, warsztaty są zdominowane przez studia przypadków, projekty, gry kierownicze. Zaangażowanie praktyków pozwala na bieżącą weryfikację umiejętności wykorzystania wiedzy w kontekście rozwiązywania konkretnych problemów i realizacji zadań w praktyce. 

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Finanse przedsiębiorstw

Rachunkowość i podatki

Prawne aspekty działalności przedsiębiorstw

Narzędzia informatyczne w przedsiębiorstwie

Efektywność i finansowanie inwestycji

Fundusze zewnętrzne dla przedsiębiorstw

Analiza efektywności zarządzania

Planowanie i kontrola w zarządzaniu operacyjnym

Negocjacje

Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
zarządzania,

efektywnego prowadzenia nowoczesnych przedsiębiorstw,

funkcjonowania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,

finansów,

prowadzenia biznesu,

kierowania zasobami pracy,

podejmowania decyzji zarządczych.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


specjalista ds. zarządzania przedsiębiorstwem,

menedżer na dowolnym szczeblu zarządzania,

przedsiębiorca prowadzący własną działalność gospodarczą,

przyszły doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania dowolnego typu organizacją. 

Absolwent specjalności to potencjalnie osoba zarządzająca dowolnego typu przedsiębiorstwem. 

Zapisz się na kierunek Zarządzanie na Uczelni Jańskiego już teraz