fbpx

Zarządzanie w sektorach mody

Celem studiów podyplomowych Zarządzanie w sektorach mody jest przekazanie studentom profesjonalnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania w przemyśle modowym, z uwzględnieniem polskich i unijnych regulacji mających zastosowanie w tej działalności, ze szczególnym zwróceniem uwagi na ochronę własności intelektualnej.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do efektywnego zarządzania modą, sektorem modowym oraz organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez modowych, czy eventów. Studia dają możliwość nabycia wiedzy i umiejętności z zakresów takich jak: działania rynków modowych w kraju i zagranicą, nowoczesne techniki marketingowe, innowacyjne metody reklamy i sprzedaż oraz zarządzanie marką modową.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia Studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata
3 200,00 zł

Studia kierowane są do: osób zainteresowanych podjęciem pracy w branży mody oraz w branży kosmetycznej jako product manager, marketing manager, brand manager, trend forecaster, manager ds. komunikacji; osób, które chcą działać w branży mody jako freelancer w obszarze zarządzania projektem; podmiotom prowadzącym sprzedaż online, w tym również poprzez media społecznościowe.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Podstawy zarządzania oraz zarządzanie strategiczne
 • Strategie biznesowe i analiza finansowa
 • Zarządzanie i organizacja przedsiębiorstw w sektorach mody
 • Wybrane zagadnienia prawne w sektorach mody
 • Marketing i plan marketingowy
 • Analiza polskiego rynku mody
 • Trendwatching czyli Badanie trendów w modzie
 • Brand management
 • Reklama w mediach społecznościowych
 • Research i analiza rynku
 • E-commerce
 • Zarządzanie w handlu i branży modowej

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów

 • zna podstawy marketingu,
 • rozumie specyfikę marketingu mody,
 • ma wiedzę na temat poznania struktury i segmentacji rynku, rozumienie „systemu mody”,
 • posiada specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego zarządzania modą i sektorem modowym,
 • posiada umiejętność organizowania komercyjnych i niekomercyjnych imprez modowych, eventów, itd.,
 • cechuje się znajomością rynku mody z perspektywy rozwoju i przemian społeczeństwa oraz kultury i ekonomii,
 • jest przygotowany do dalszej nauki i pracy w środowisku międzynarodowym.

 

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:

 • menadżer firmy modowej
 • agencje PR, reklamowe
 • firmy eventowe
 • firmy kosmetyczno-odzieżowe
 • przedsiębiorstwa odzieżowe
 • domy mody
 • media społecznościowe
 • prowadzenie własnej firmy

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz