fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Zarządzanie instytucjami kultury i mediów

Studia Zarządzanie instytucjami kultury i mediów   mają charakter doskonalący. Przygotowują do pracy w charakterze menadżera kultury i mediów, organizatora imprez kulturalnych. 

Celem studiów podyplomowych jest wyposażenie absolwentów w wiedzę z zakresu:

  • zarządzania w obszarze kultury i mediów oraz funkcjonowania instytucji kulturalnych i mediów,
  • umiejętności planowania działań, realizacji przedsięwzięć kulturalnych ze szczególnym uwzględnieniem pozyskania środków finansowych,
  • szeroko rozumianej kultury współczesnej, zarządzania mediami  i badań nad nowymi zjawiskami
  • połączenia wiedzy teoretycznej i zdobycie praktycznych doświadczeń,
  • nowoczesnego zarządzania instytucjami kultury i mediów,
  • przygotowywania i organizacji przedsięwzięć kulturowych i medialnych

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata
3 200,00 zł

Studia te adresowane są do osób pracujących w obszarze kultury i mediów. Ponadto te dedykowane są pracownikom instytucji i ośrodków kultury chcącym podnieść kwalifikacje i rozwijać kompetencje zawodowe w zakresie zarządzania instytucjami i projektami w obszarze kultury i mediów, kandydatom na stanowiska kierownicze w instytucjach kultury i mediach.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


zarządzanie projektami,

elementy teorii i historii filmu,

organizacja i zarządzanie kulturą w Polsce,

strategia organizacji rynku medialnego,

podstawy prawa, nowe technologie w praktyce zarządzania,

elementy teorii i historii literatury, elementy teorii i historii sztuki,

nauka o organizacji,

dzieje kultury,

ochrona własności intelektualnej,

marketing w kulturze i mediach,

zarządzanie organizacjami kultury i mediami,

współczesne trendy w kulturze i mediach.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów podyplomowych w obszarze Zarządzanie instytucjami kultury i mediami posiada wiedzę ogólną i specjalistyczną, wzbogaconą o przykłady jej praktycznego zastosowania w instytucjach (organizacjach) kultury i mediów. 

Absolwent posiada kompetencje uznawane przez ekspertów za najważniejsze dla menadżera kultury i mediów, w zakresie rynku instytucji kultury, mediów,  metod i technik zarządzania, organizacji pracy, motywowania i technik zarządzania zespołem, marketingu przedsięwzięć o charakterze społeczno-kulturalnym, medialnych, systemu prawnego związanego z zarządzaniem instytucją kultury i mediami, aktualnych tendencji w sferze kultury i mediów.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów

Absolwent jest pełni przygotowany do objęcia stanowiska menedżera odpowiedzialnego za całokształt funkcjonowania instytucji i organizacji kultury i mediów.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:
teatry,

muzea,

domy kultury,

stacje radiowe i telewizyjne,

praca dziennikarska,

agencje reklamy,

sektor IT,

agencje interaktywne,

portale internetowe.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz