fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób posiadających wykształcenie wyższe I bądź II stopnia. Celem studiów jest zapoznanie uczestników tej formy kształcenia z aktualną wiedzą i praktycznymi umiejętnościami w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Proponowany kierunek jest zgodny z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie to nakłada obowiązek na pracowników służb bhp zatrudnionych na stanowisku inspektora, starszego inspektora, specjalisty, starszego specjalisty i głównego specjalisty do spraw bhp posiadania zawodu technika bhp lub wykształcenia o kierunku specjalizacji bhp albo ukończenia studiów podyplomowych w zakresie bhp.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Studia przeznaczone dla osób, które chcą się zajmować problematyką BHP w firmie.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Prawna ochrona pracy

Prawne aspekty pracy

Czynniki szkodliwe, uciążliwe i niebezpieczne w środowisku pracy

Ergonomia pracy

Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem zawodowym

Choroby zawodowe

Ochrona przeciwpożarowa

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
zna ogólne zasady dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,

zna prawne uwarunkowania zapobiegania zagrożeniom,

umie wykorzystać metody analizy i oceny ryzyka zawodowego,

zna zasady wdrażania systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,

zna metody badania wypadków,

zna choroby zawodowe i ich profilaktykę,

potrafi oszacować koszty bezpieczeństwa w firmie.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz