fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Turystyka Uzdrowiskowa SPA i Wellness

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w branży. Absolwent jest również przygotowany do programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach. Kształcenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część ćwiczeń odbywa się na terenie ośrodków SPA i Wellness.

Studia są skierowane w szczególności do:

  • kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej,
  • obecnych i przyszłych menedżerów SPA & Wellness,
  • kadry zarządzającej uzdrowiskami, sanatoriami, salonami odnowy biologicznej, klubami fitness oraz salonami kosmetycznymi,
  • pracowników centrów fitness i odnowy biologicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
  • osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży SPA & Wellness.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Zarządzanie ośrodkami SPA

Odnowa biologiczna i inne usługi SPA

Turystyka uzdrowiskowa

Trening zdrowotny

Aparatura kosmetyczna SPA

Hotelarstwo

Pedagogika czasu wolnego

Teoria i metodyka rekreacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
organizacji i zarządzania w obiektach SPA i Wellness, salonach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness itp.,

kompleksowego świadczenia usług SPA i Wellness,

metod i form stosowanych w odnowie biologicznej,

podstawowych rodzajów zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej,

infrastruktury leczniczej uzdrowisk,

kształtowania zachowań prozdrowotnych człowieka,

zasad wykorzystania aktywności ruchowej w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych,

możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz