fbpx

Studia MBA

Celem programu Masters of Business Administration (MBA) jest dostarczenie studentom solidnych podstaw teoretycznych w zakresie nowoczesnego zarządzania oraz najlepszych praktyk biznesowych, z położeniem nacisku na kompetencje interpersonalne i umiejętności przywódcze, wsparte solidną wiedzą z zakresu psychologii społecznej.

MBA w Uczelni Jańskiego to 3-semestralne studia podyplomowe, stworzone z myślą o osobach zarządzających organizacjami, mającymi na co dzień do czynienia z biznesem. Partnerem programu jest uczelnia: Lapland University of Applied Sciences z Finlandii. 

Absolwenci otrzymają wydany przez Szkołę Wyższa im. Bogdana Jańskiego „Dyplom ukończenia studiów Master of Business Administration”.

Absolwenci studiów MBA są zwolnieni z obowiązku składania egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 3-semestralnych
Opłata miesięczna
15 x 720,00 zł = 10 800,00 zł
Jednorazowa opłata
10 800,00 zł

Studia są skierowane w szczególności do osób pracujących zawodowo, które ukończyły studia wyższe oraz mają co najmniej 3-letnie doświadczenie w zarządzaniu organizacją czy szeroko rozumianym biznesie.

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
posiada kwalifikacje umożliwiające rozwój kariery zawodowej w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,

posiada umiejętność analizy zjawisk gospodarczych, wyciągania wniosków z obserwacji ich przebiegu,

potrafi podejmować racjonalne decyzje,

jest przygotowany do pełnienia roli lidera.

Postępowania zgodnego z prawem pracy

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach MBA, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Analiza marketingowa

Rachunkowość finansowa i zarządcza

Przywództwo i motywowanie

Analiza strategiczna

Kultura organizacyjna

Marketing w technologiach informacyjnych

Funkcje i modele zarządzania

Etykieta w biznesie

Konwersatorium z liderem

Zapisz się na Studia MBA na Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego już teraz