fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Pedagogika

Przygotowanie pedagogiczne

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera 

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Pedagogika żłobkowa

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Terapia zajęciowa

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów