fbpx

Studia podyplomowe

Przygotowanie pedagogiczne

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych w społecznościach lokalnych

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum autyzmu i Zespołem Aspergera

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Socjoterapia z elementami psychoedukacji i psychoterapii rodzin – trener terapeuta

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Terapia zajęciowa

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Pedagogika żłobkowa

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Terapia pedagogiczna z elementami integracji sensorycznej

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Resocjalizacja z penitencjarystyką

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów

Nauczanie Etyki w szkole

Studia Podyplomowe

Zapoznaj się z programem studiów