fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Księgowość

Studia stwarzają możliwość podwyższenia kwalifikacji i pogłębienie wiedzy zawodowej z zakresu księgowości. Rozwijający się sektor małych i średnich przedsiębiorstw powoduje zapotrzebowanie na specjalistów z zakresu małej i dużej księgowości.

Celem studiów jest:

  • przekazanie aktualnej wiedzy z księgowości, prawa oraz podatków,
  • wykształcenie  praktycznych  umiejętności w  zakresie: wykorzystywania  narzędzi i instrumentów niezbędnych w prowadzeniu ksiąg rachunkowych.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Studia są skierowane w szczególności do:

  • osób, które pracują lub zamierzają podjąć pracę w małym lub średnim przedsiębiorstwie,
  • pracowników biur rachunkowych,
  • osób, które pragną zdobyć umiejętności zwiększające swoją atrakcyjność na rynku pracy.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Analiza finansowa

Podatki w organizacji

Prawo cywilne i handlowe

Programy księgowe – warsztaty

Rachunek kosztów i rachunkowość i rachunkowość zarządcza

Rachunkowość finansowa

Sprawozdawczość finansowa

Podstawy prawa pracy

Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Zarządzanie finansami

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
jest przygotowany do pracy w biurach rachunkowychi w księgowości przedsiębiorstw

jest przygotowany do samodzielnej obsługi księgowej we własnej firmie,

zna szczegółowe zagadnienia dotyczące księgowości i rachunkowości,

dysponuje wiedzą w związku z praktycznym wykorzystaniem jednego z najczęściej wykorzystywanych programów finansowo – księgowych.

Nabyte kompetencje mają charakter transferowalny i uniwersalny, dając możliwości dalszego rozwoju i nowych perspektyw zawodowych, włącznie z podjęciem się kompleksowego nadzoru w obszarze księgowości.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz