fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Finanse i bankowość

Celem studiów jest przekazanie wiedzy o nowoczesnych finansach i bankowości osobom które chciałyby poznać i zrozumieć finanse w pigułce. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Aby zostać zauważonym i docenionym na arenie zawodowej warto dysponować wszechstronną wiedzą.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką finansów i bankowości, a w szczególności:

  • pracujących w bankowości i finansach będących specjalistami z innych dziedzin (np. prawa, administracji, języków, informatyki), 
  • nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
  • przedsiębiorców sektora MŚP.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata
3 200,00 zł

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Podstawy teorii finansów

Sektor finansów publicznych

Budżet państwa

Finanse samorządu terytorialnego

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

System bankowy

Bankowość detaliczna i elektroniczna

Doradztwo i pośrednictwo finansowe

Finanse przedsiębiorstw

Finanse osobiste

Rynki finansowe

Finanse Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta

Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami rynek pracy w sektorze finansów i umożliwia podjęcie pracy w ubezpieczeniach, leasingu, bankowości, analizie ryzyka, instytucjach publicznych, przedstawicielstwie bankowym czy doradztwie finansowym.

Zapisz się na Studia Podyplomowe w Wyższej Szkole im. Bogdana Jańskiego już teraz