fbpx

Studia podyplomowe

PEDAGOGIKA

 

Przygotowanie pedagogiczne                                                    4 950,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Pedagogika żłobkowa                                                                4 950,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Terapia pedagogiczna z elementami                                        4 950,00 zł

integracji sensorycznej

Studia 3-semestralne

 

Resocjalizacja z penitencjarystyką                                            4 950,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Edukacja i rehabilitacja osób ze spektrum                                4 950,00 zł

autyzmu i Zespołem Aspergera 

Studia 3-semestralne

 

Język angielski w wychowaniu przedszkolnym                          4 950,00 zł

i edukacji wczesnoszkolnej

Studia 3-semestralne

 

Socjoterapia z elementami psychoedukacji                              4 950,00 zł

– trener terapeuta

i psychoterapii rodzin

Studia 3-semestralne

 

Terapia zajęciowa                                                                     4 950,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka ze spektrum             4 950,00 zł

autyzmu i Zespołem Aspargera 

Studia 3-semestralne

 

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami                     4 950,00 zł

edukacyjnymi     

Studia 3-semestralne

 

Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych          4 485,00 zł
 w społecznościach lokalnych

Studia 2-semestralne

 

 

 

FINANSE

 

Finanse i bankowość                                                                  3 500,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Księgowość                                                                                3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Kadry i płace w zarządzaniu                                                      3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

 

 

ZARZĄDZANIE

 

Masters of Business Administration      (MBA)                         10 800,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Coaching i mentoring                                                                5 800,00 zł

Studia 2-semestralne

 

 

Zarządzanie instytucjami kultury i mediów                              3 500,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie ochroną środowiska                                              3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie oświatą                                                                  3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie w służbie zdrowia                                                  3 600,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy                         3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Doradztwo zawodowe i personalne                                          4 950,00 zł

Studia 3-semestralne

 

Zarządzanie klimatem                                                               3 600,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie sektorem turystycznym                                         3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

 

 

INFORMATYKA

 

Programowanie i analiza danych                                              3 600,00 zł

Studia 2-semestralne

 

TURYSTYKA I REKREACJA

 

 

Menedżer hotelu i turystyki z aspektami agroturystyki            3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Turystyka uzdrowiskowa SPA i Welness                                    3 300,00 zł

Studia 2-semestralne

 

Zarządzanie promocją regionalną i lokalną                             3 300,00 zł

Studia 2-semestralne