fbpx

Telefony rekrutacyjne:
+48 668 487 741

Mail rekrutacyjny:
janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com

Program studiów objęty patronatem PARPA

Studia podyplomowe 2 semestralne:

Programowanie i analiza danych

Celem studiów podyplomowych Programowanie i analiza danych jest zdobycie, pogłębienie i usystematyzowanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu algorytmizacji, programowania aplikacji oraz analizy danych. Studia dają możliwość zapoznania się z mechanizmem przygotowywania i wykorzystywania komputerów do przetwarzania danych.

Program 2 semestralnych studiów podyplomowych „Programowanie i analiza danych” jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami współczesny rynek pracy. Studia kierowane są do osób zainteresowanych tematyką programowania aplikacji komputerowych i komputerowej analizy danych, a w szczególności do: osób pracujących w bankowości i finansach, nauczycieli przedmiotów ścisłych, osób chcących zmienić swoje kwalifikacje.

Absolwenci studiów Programowanie i analiza danych będą dysponować wiedzą i umiejętnościami w zakresie:

 • algorytmizacji,
 • programowania aplikacji w wybranych językach,
 • używania narzędzi analizy danych,
 • obsługi systemów operacyjnych.

Kandydaci na te studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Studenci uzyskają dyplom ukończenia studiów „Programowanie i analiza danych”, który może być podstawą do przekwalifikowania się i uzyskania nowej pracy.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac (w tym pracy dyplomowej),  zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie ostatecznej pozytywnej oceny.

Atuty kierunku

Wiedza ekspertów

Naszymi wykładowcami są specjaliści i eksperci  w dziedzinie programowania i analizy danych – doświadczeni w wielu latach praktyki, co jest szczególnie ważne w tej branży.

Możliwość przekwalifikowania się

Program Studiów ułożony został w taki sposób aby uzyskać kompleksową wiedzę umożliwiającą przekwalifikowanie się do branży programistycznej i analizy danych.

Patronat CZYJ?

Program Studiów objęty jest patronatem ???

Łączna liczba godzin w trakcie 2 semestrów: 180

Program Studiów

Algorytmizacja i programowanie

 1. Rozwiązywanie problemów za pomocą komputera. Specyfikacja problemu, analiza problemu, pojęcie algorytmu. Program komputerowy i etapy jego tworzenia.
 2. Przechowywanie informacji w programie – zmienne, stałe; typy danych.
 3. Instrukcje podstawienia, operacje wejścia/wyjścia.
 4. Konstrukcja algorytmów za pomocą operacji sekwencji, selekcji oraz iteracji.
 5. Graficzne przedstawienie algorytmów.
 6. Konstrukcje języków programowania (alfabet, słowa kluczowe, typy danych).
 7. Kod źródłowy, kompilacja, wykonanie, testowanie programu.
 8. Elementy złożonych struktur danych i obiektowości.

Programowanie obiektowe

 1. Podstawowe składowe programowania obiektowego: obiekty i klasy, pola, metody; tworzenie obiektów oraz korzystanie z ich pól i metod.
 2. Dziedziczenie i polimorfizm, klasy abstrakcyjne, interfejsy.
 3. Operacje na tablicach oraz na łańcuchach.
 4. Klasy i interfejsy generyczne i typy sparametryzowane. Metody parametryzowane typami.
 5. Przechwytywanie, obsługa i zgłaszanie wyjątków.
 6. Obsługa wejścia-wyjścia.
 7. Graficzny interfejs użytkownika.

Analiza danych

 1. Typowe problemy analizy danych, przykłady.
 2. Rodzaje danych i ich reprezentacja komputerowa.
 3. Graficzne przedstawienie danych
 4. Statystyka opisowa. Miary położenia, rozproszenia, asymetrii, koncentracji.
 5. Wstępna obróbka danych.
 6. Wnioskowanie statystyczne, testowanie hipotez statystycznych

Projektowanie systemów informatycznych

 1. Projektowanie systemów informatycznych – wstęp do przedmiotu.
 2. Wymagania w projekcie informatycznym.
 3. Studium wykonalności i ryzyk w projekcie informatycznym.
 4. Architektury systemów informatycznych.
 5. Wzorce projektowe i metodyka wytwarzania systemów informatycznych.
 6. Testy i cykl życia systemów informatycznych.
 7. Wdrożenie (konfiguracja, walidacja, utrzymanie).

Programowanie urządzeń moblinych

 1. Zintegrowane środowisko programistyczne pod kątem programowania urządzeń mobilnych.
 2. Architektury aplikacji mobilnej.
 3. Języki programowania, biblioteki i narzędzia programistyczne do tworzenia aplikacji na urządzenia mobilne.
 4. Projektowanie i programowanie interfejsu użytkownika.
 5. Publikowanie, utrzymywanie i komercjalizować aplikacji na urządzenia mobilne.

Techniki sztucznej inteligencji w analizie danych

 1. Główne idee sztucznej inteligencji.
 2. Systemy ekspertowe i przetwarzanie danych.
 3. Uczenie maszynowe – metody i zastosowania.
 4. Głębokie uczenie i sieci neuronowe.
 5. Klasyfikacja danych za pomocą technik sztucznej inteligencji.
 6. Prognozowanie na podstawie zadanego zbioru danych.

Przygotowanie projektu zaliczeniowego

 1. Określenie tematyki projektu zaliczeniowego.
 2. Opracowanie i uzupełnienie wiedzy z zakresu programowania i/lub analizy danych.
 3. Określenie technologii wykorzystanych do implementacji projektu zaliczeniowego i/lub metody badań.
 4. Analiza i interpretacja wyników badań.
 5. Przygotowanie do obrony projektu.

Studia w formule online.

Zajęcia będą przeprowadzone w formule online, przy zachowaniu najwyższej jakości ich prowadzenia.

Wykładowcy na naszych studiach:

 • Jerzy Mycka

  dr hab.

  – Matematyk, logik i informatyk.
  – W swoich publikacjach zajmuje się matematycznymi podstawami informatyki i teorią obliczalności, filozoficznymi aspektami teorii obliczeń oraz interakcją pomiędzy matematyką a muzyką i teologią. Autor około pięćdziesięciu recenzowanych artykułów, uczestnik wielu międzynarodowych i krajowych konferencji.
  – Najważniejsze osiągnięcia naukowe:
  1. Opracowanie teorii rzeczywistych funkcji rekurencyjnych, opartych na operatorach przejścia granicznego.
  2. Ustalenie związków stopnia nieobliczalności z hierarchią pozaskończonych liczb porządkowych.
  3. Wskazanie zależności pomiędzy uniwersalnością systemów funkcyjnych a całkowitością składowych tych systemów.
  4. Analiza roli wzorców matematycznych w systemie kompozycji muzycznej.

 • Jan Gruszczyński

  mgr inż. absolwent University of Oxford

  – członek licznych projektów na Uniwesytecie Oksfordzkim
  – na zlecenie Boston Consulting Group prowadził projekt badawczy data science dotyczący ruchu lotniczego w Polsce w celu modelowania wpływu wprowadzenia Centralnego Portu Lotniczego w Polsce oraz prowadził szkolenia doradcze w sektorach technologii cyfrowych i IT
  – ?

Kierunek Programowanie i analiza danych w swojej kompleksowości może zapewnić wiedzę w pigułce pozwalającą na przebranżowienie się w kierunku tematyki tych studiów. Uważam, że jest to wielka szansa ponieważ rynek IT cały czas bardzo prężnie w Polsce rozwija się i ma przed sobą świetlaną przyszłość.

Jerzy Mycka
dr hab. kierownik studiów podyplomowych Programowanie i analiza danych

Z mojego doświadczenia uczestnictwa…

Jan Gruszczyński
wykładowca na kierunku Programowanie i analiza danych

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Jednorazowa opłata
3 800,00 zł

Promocje

Uwaga! Poniższe promocje nie łączą się

3 osoba -50%

Przy zapisie 2 osób w pakiecie, 3 osoba płaci tylko 50% ceny

4 osoba za darmo

Przy zapisie 3 osób w pakiecie, 4 osoba jest za darmo!

Terminy zjazdów

Studia składają się z ?? zjazdów
 • Zjazd I: 19-20 listopada
 • Zjazd II: 3-4 grudnia
 • Zjazd III: 10-11 grudnia
 • Terminy kolejnych zjazdów zostaną podane przy rozpoczęciu studiów

Zapisz się na Studia Programowanie i analiza danych na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Telefon rekrutacyjny:
+48 668 487 741 

Email

Dziekanat studiów podyplomowych:
janski.podyplomowe.szkolenia@gmail.com

Lokalizacja

Adres stacjonarny dziekanatu:
ul. Krzywe Koło 9
18-400 Łomża