fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Turystyka Uzdrowiskowa SPA i Wellness

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności niezbędne do pełnienia funkcji operacyjnych i kierowniczych w branży. Absolwent jest również przygotowany do programowania zajęć rekreacyjnych dla osób przebywających w ośrodkach odnowy biologicznej i uzdrowiskach. Kształcenie obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne. Część ćwiczeń odbywa się na terenie ośrodków SPA i Wellness.

Studia są skierowane w szczególności do:

  • kadry zarządzającej i pracowników komercyjnych podmiotów branży turystycznej,
  • obecnych i przyszłych menedżerów SPA & Wellness,
  • kadry zarządzającej uzdrowiskami, sanatoriami, salonami odnowy biologicznej, klubami fitness oraz salonami kosmetycznymi,
  • pracowników centrów fitness i odnowy biologicznej, ośrodków wypoczynkowych oraz ośrodków sportowych i rekreacyjnych,
  • osób planujących prowadzenie działalności gospodarczej w branży SPA & Wellness.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Zarządzanie ośrodkami SPA

Odnowa biologiczna i inne usługi SPA

Turystyka uzdrowiskowa

Trening zdrowotny

Aparatura kosmetyczna SPA

Hotelarstwo

Pedagogika czasu wolnego

Teoria i metodyka rekreacji

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
organizacji i zarządzania w obiektach SPA i Wellness, salonach odnowy biologicznej, ośrodkach rekreacyjnych, klubach fitness itp.,

kompleksowego świadczenia usług SPA i Wellness,

metod i form stosowanych w odnowie biologicznej,

podstawowych rodzajów zabiegów leczniczych stosowanych w ramach turystyki zdrowotnej,

infrastruktury leczniczej uzdrowisk,

kształtowania zachowań prozdrowotnych człowieka,

zasad wykorzystania aktywności ruchowej w profilaktyce wybranych jednostek chorobowych,

możliwości wykorzystania medycyny fizykalnej dla potrzeb turystyki i rekreacji.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050