fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Menedżer turystyki

W obliczu zmieniającego się świata i globalnych megatrendów branża turystyczna ulega znaczniej metamorfozie. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Turystyki prognozowana liczba międzynarodowych przyjazdów w 2030 roku sięgnie 1,8 miliarda osób. Przełoży się to na nowe wyzwania w zakresie sprzedaży usług turystycznych, zarządzania ruchem turystycznym czy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Absolwent studiów:

  • potrafi unikać ryzykownych błędów, opierając się na doświadczeniu wykładowców-praktyków WSTiE,
  • zna aspekty zarządzania jakością w obiektach noclegowych i gastronomicznych,
  • posiada umiejętności w zakresie obsługi klienta,
  • potrafi wykorzystywać najnowsze rozwiązania w zarządzaniu,
  • dysponuje wszechstronną wiedzą na temat gospodarki turystycznej,
  • zna zasady tworzenia ofert.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050