fbpx

Menedżer turystyki

Celem studiów podyplomowych Menedżer turystyki jest zapoznanie studentów z metodologią w zakresie szeroko pojętego zarządzania turystyką, sprzedaży usług turystycznych, zarządzania ruchem turystycznym czy nowoczesnego zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z wszechstronną wiedzą na temat gospodarki turystycznej, z aspektami zarządzania jakością w obiektach noclegowych i gastronomicznych oraz z zasadami tworzenia ofert. Studia dają możliwość nabycia umiejętności związanych z unikaniem ryzykownych błędów popełnianych w branży turystycznej, jak również dają możliwość nabycia kompleksowych umiejętności w zakresie obsługi klienta, czy wykorzystywania najnowszych rozwiązań w zarządzaniu.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050