fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Menedżer hotelu

W trakcie studiów student zdobędzie wiedzę na temat podstaw turystyki – technik   zarządzania obiektem turystycznym, kreowania i świadczenia usług hotelarskich, obsługi   klienta i dbania o dobry wizerunek obiektu i produktu hotelarskiego oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.

Student będzie miał możliwość poznania pracy hotelu począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

W obszarze gastronomi zapozna się z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rola menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Pozna zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia są skierowane w szczególności do:

 • pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno w  sektorze prywatnym jak i publicznym,
 • osób pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu, 
 • wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Program kształcenia obejmuje następujące przedmioty:

 • Marketing w hotelarstwie
 • Marketing w gastronomii
 • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
 • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja pracy gastronomi
 • Kuchnie regionalne i obcych narodów
 • Marketing w hotelarstwie
 • Promocja i sprzedaż usług hotelarskich
 • Savoir-vivre i troska o klienta
 • Technologia gastronomiczna i higiena produkcji
 • Kuchnie regionalne i narodowe
 • Zarządzanie gastronomią
 • Elementy marketingu w gastronomii
 • Standaryzacja usług hotelarskich
 • Animacja czasu wolnego

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050