fbpx

Menedżer hotelu

Celem studiów podyplomowych Menedżer hotelu, jest zapoznanie studentów z wiedzą i metodologią z zakresu podstaw turystyki; technik zarządzania obiektem turystycznym; kreowania i świadczenia usług hotelarskich; obsługi klienta oraz organizacji pracy w branży gastronomicznej.

Studenci w szczególności zostaną zapoznani z funkcjonowaniem obiektu hotelowego począwszy od zaplecza pracy hotelarskiej, poprzez obsługę klienta, aż po zarządzanie obiektem oraz usługą hotelarską. Istotnym elementem kształcenia jest możliwość zdobycia praktycznych umiejętności z zakresu ekonomiki, rachunkowości, organizacji i zarządzania oraz marketingu w obiektach hotelarskich i gastronomicznych.

Studenci w ramach zajęć zostaną dogłębnie zapoznani z funkcjonowaniem restauracji, jej zaplecza, zadaniami zaopatrzenia i funkcjonowaniem obsługi, ale także zadaniami i rolą menedżera lokalu, kierownika sali czy szefa kuchni. Studenci poznają zasady żywienia, kuchnie regionalne, międzynarodowe, a także niezwykle ważne przepisy sanitarne i BHP.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem zaliczenia studiów i uzyskania świadectwa są pozytywne wyniki wszystkich zaliczeń i egzaminów oraz przystąpienie i uzyskanie oceny pozytywnej z egzaminu końcowego.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
3 300,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia kierowane są do: osób związanych z branżą hotelarską; menedżerów; specjalistów ds. sprzedaży; kadry zarządzającej hotelami; do wszystkich zainteresowanych osób chcących poszerzyć swoje kwalifikacje w tym obszarze.

Metody kształcenia

Podstawową formą kształcenia będzie wykład audytoryjny wspomagany środkami audiowizualnymi i multimedialnymi. Czynny udział studentów w percepcji wiedzy zapewnią odpowiednio dobrane ćwiczenia, zadania, case study, oparte na rzeczywistych sytuacjach i zdarzeniach z praktyki (wykłady, warsztaty, seminaria). Studenci będą stymulowani do samodzielnego opracowywania zagadnień cząstkowych w formie np. studium przypadku, referatu, projektu – w sposób urozmaicony i dostosowany do ich indywidualnych potrzeb i zainteresowań (projekty, działania animacyjne, zadania samokształceniowe, prace zaliczeniowe).

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:

 • Marketing w hotelarstwie
 • Marketing w gastronomii
 • Zarządzanie obiektami hotelarskimi
 • Promocja i sprzedaż usług hotelowych
 • Zarządzanie gastronomią
 • Organizacja pracy gastronomi
 • Kuchnie regionalne i obcych narodów
 • Marketing w hotelarstwie
 • Promocja i sprzedaż usług hotelarskich
 • Savoir-vivre i troska o klienta
 • Technologia gastronomiczna i higiena produkcji
 • Kuchnie regionalne i narodowe
 • Zarządzanie gastronomią
 • Elementy marketingu w gastronomii
 • Standaryzacja usług hotelarskich
 • Animacja czasu wolnego

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050