fbpx

Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Celem studiów podyplomowych Rewalidacja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  jest wyposażenie słuchaczy wiedzę i praktyczne umiejętności w zakresie samodzielnego przeprowadzenia diagnozy i rewalidacji dzieci oraz młodzieży z zaburzeniami sensorycznymi, z chorobami przewlekłymi, ze sprzężonymi deficytami rozwojowymi, z niepełnosprawnością intelektualną oraz z dysfunkcjami narządu ruchu

Studia dają kwalifikacje do prowadzenia rewalidacji indywidualnej dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

 

O przyjęcie na studia podyplomowe mogą ubiegać się osoby, które ukończyły studia wyższe i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

 

 

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050