fbpx

Pedagogika żłobkowa

Celem studiów podyplomowych Pedagogika żłobkowa jest uzyskanie kwalifikacji do pracy z dziećmi od dwudziestego tygodnia do trzeciego roku życia.

Studenci w szczególności nabędą wiedzę i umiejętności umożliwiające planowanie pracy opiekuńczej, pielęgnacyjnej i wychowawczej, prowadzenie zabaw i zajęć stymulujących rozwój dziecka z uwzględnieniem jego rozwoju psychomotorycznego oraz indywidualnych potrzeb, zaspokojenie potrzeb biologicznych i psychospołecznych dziecka, kształtowaniu samodzielności dziecka, wykonywanie codziennych czynności związanych z karmieniem, myciem, zapewnieniem wypoczynku, przewijaniem,  dbanie o prawidłowe żywienie dziecka, nawiązanie kontaktu z dzieckiem, udzielanie dziecku w razie potrzeby pierwszej pomocy przedmedycznej, współpracę z rodzicami, opiekunami prawnymi dziecka, prowadzenie dokumentacji rozwoju dziecka.

 

Studia na tym kierunku mają charakter studiów kwalifikacyjnych tzn. nadają kwalifikacje do pracy w żłobkach i klubach dziecięcych.

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe i legitymować się dyplomem ukończenia studiów I stopnia lub studiów II stopnia, ewentualnie jednolitych studiów magisterskich. Należy także dokonać opłaty wpisowego oraz wpłaty za pierwszy semestr. Rekrutacja odbywa się na podstawie kolejności zgłoszeń.

Warunkiem uzyskania dyplomu ukończenia studiów będzie: kontrolowane uczestnictwo w zajęciach, złożenie wymaganych prac, projektów, zadań, zdane egzaminy z poszczególnych przedmiotów, obrona pracy dyplomowej weryfikującej wiedzę, umiejętności i kompetencje słuchaczy, zaliczenie praktyk zawodowych oraz przystąpienie do egzaminu końcowego i uzyskanie pozytywnej oceny.

Po ukończeniu studiów podyplomowych i zdaniu egzaminu dyplomowego  absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata semestralna
1 650,00 zł
Jednorazowa opłata
4 950,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050