fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Kadry i płace w Zarządzaniu

Poznane w trakcie studiów podstawy prawne regulujące trwanie stosunku pracy a także mechanizmy administrowania, zarządzania i kierowania personelem pracowniczym będą sprzyjać w codziennej praktyce sprawności funkcjonowania jednostki organizacyjnej.

Celem studiów jest:

  • poszerzenie wiedzy zawodowej potrzebnej w codziennej pracy pracowników kadr, 
  • przygotowanie nowoczesnej i wszechstronnie wykształconej kadry specjalistów z zakresu administrowania i zarządzania kadrami.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 300,00 zł = 3 000,00 zł
Jednorazowa opłata
3 000,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Studia są skierowane w szczególności do:

  • pracowników działu kadr i płac zatrudnionych zarówno w  sektorze prywatnym jak i publicznym,
  • osób pracujących, które w swojej pracy wykorzystują wiedzę z tego zakresu, 
  • wszystkich osób posiadających wykształcenie wyższe (tytuł magistra, inżyniera, licencjata) pragnących uzupełnić wiedzę o tematykę zawartą w programie studiów.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy

Prawa i obowiązki stron stosunku pracy

Wynagradzanie i inne świadczenia wynikające ze stosunku pracy

Ubezpieczenia i podatki

Programy kadrowo-płacowe -warsztaty

Sylwetka absolwenta

Absolwent studiów:
dysponuje kompleksową wiedzą z obszaru prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,

jest przygotowany do samodzielnego prowadzenia dokumentacji pracowniczej zgodnie z wymogami prawa,

posiada praktyczną umiejętność naliczania wynagrodzeń,

potrafi zaprojektować strukturę działu kadr.

Nabyte kompetencje mają charakter transferowalny i uniwersalny dając możliwości dalszego rozwoju i nowych perspektyw zawodowych, włącznie z podjęciem się kompleksowego nadzoru w obszarze kadr i płac.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050