fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Finanse i bankowość

Celem studiów jest przekazanie wiedzy o nowoczesnych finansach i bankowości osobom które chciałyby poznać i zrozumieć finanse w pigułce. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz seminariów. Część zajęć jest zaplanowania w formie elektronicznej. Słuchacze mają możliwość nie tylko zdobycia wiedzy teoretycznej, ale również praktycznej. Aby zostać zauważonym i docenionym na arenie zawodowej warto dysponować wszechstronną wiedzą.

Studia adresowane są do osób zainteresowanych tematyką finansów i bankowości, a w szczególności:

  • pracujących w bankowości i finansach będących specjalistami z innych dziedzin (np. prawa, administracji, języków, informatyki), 
  • nauczycieli przedmiotów ekonomicznych,
  • przedsiębiorców sektora MŚP.

Tabela opłat

Opłaty za cały okres studiów 2-semestralnych
Opłata miesięczna
10 x 320,00 zł = 3 200,00 zł
Jednorazowa opłata
3 200,00 zł

Skorzystaj z bonów edukacyjnych!

Wykorzystując bony możesz dofinansować nawet do 88% kwoty studiów podyplomowych. 

Dowiedz się więcej

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na studiach Podyplomowych, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty:


Podstawy teorii finansów

Sektor finansów publicznych

Budżet państwa

Finanse samorządu terytorialnego

System ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych

System bankowy

Bankowość detaliczna i elektroniczna

Doradztwo i pośrednictwo finansowe

Finanse przedsiębiorstw

Finanse osobiste

Rynki finansowe

Finanse Unii Europejskiej

Sylwetka absolwenta

Program studiów jest kompleksowo dostosowany do wymagań, jakie stawia przed absolwentami rynek pracy w sektorze finansów i umożliwia podjęcie pracy w ubezpieczeniach, leasingu, bankowości, analizie ryzyka, instytucjach publicznych, przedstawicielstwie bankowym czy doradztwie finansowym.

Zapisz się na Studia Podyplomowe na Uczelni Jańskiego już teraz

Telefon

Dziekanat:
+48 86 216 70 50
Studia Podyplomowe:
+48 668 487 741
Rekrutacja I i II stopnia:
+48 511 337 050