fbpx

Dokumenty (BIP)

Uczelnia Jańskiego z siedzibą w Łomży, dawna Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości im. Bogdana Jańskiego w Łomży jest uczelnią niepaństwową, utworzoną na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 czerwca 1997 roku nr DNS 1-0145/TBM/193/1/97 i wpisaną do rejestru uczelni niepaństwowych pod numerem 117.

Zapoznaj się z podstawowymi aktami prawnymi, przeczytaj wybrane zarządzenie, sprawdź regulamin Uczelni. Wszystkie istotne dokumenty w jednym miejscu.

Statut Uczelni Jańskiego

Regulamin organizacyjny Uczelni

Regulamin studiów

Uchwała w sprawie warunków i trybu przyjęć na studia (2019/2020)

Opłaty, wzory umów i podania

Umowa o warunkach odpłatności za studia I stopień 2018/2019

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopień Zarządzanie 2018/2019

Umowa o warunkach odpłatności za studia II stopień Pedagogika 2018/2019

Podanie do Rektora

Podanie do Kanclerza

Dokumenty do obrony

Dokumenty do złożenia pracy przed obroną pracy licencjackiej i magisterskiej

Oświadczenie kierującego i autora pracy

Strona tytułowa

Zasady pisania prac licencjackich i magisterskich

Pytania na egzamin dyplomowy_zarządzanie

Pytania na egzamin dyplomowy_pedagogika

Dokumenty do praktyk

Regulamin praktyk UJ 2019/2020

Załącznik nr 1 do Regulaminu praktyk studenckiich; wzór skierowanie praktyka

Załącznik nr 2 wzór umowy w sprawie organizacji praktyk

Załącznik nr 3 do Regulaminu Praktyk zawodowych Program praktyk na kierunku Zarządzanie

Załącznik 4 wzór indeksu praktyk

Załącznik 5a Zaliczenie praktyki praca zawodowa

Załacznik 5b oświadczenie o zrealizowaniu praktyki w ramach prowadzonej dzialalności gospodarczej

Załącznik 5c Zaliczenie praktyki wolontariat

Załącznik 6 Wzór raportu z praktyki zawodowej Zarządzanie

Załacznik 7 Protokół monitorowania miejsca praktyk

Załącznik 8 Ankieta praktyki zawodowe