fbpx
1st-Z-ZKl

Zarządzanie Kapitałem ludzkim

Zarządzanie kapitałem ludzkim sprowadza się do szeroko rozumianego przywództwa, współpracy i współdziałania, zatem pracownicy, kierownicy, zarządzający, właściciele są wszędzie i wszystkim im potrzebne są te umiejętności.

Każda organizacja zgłasza zapotrzebowanie na kadry o najwyższym potencjale, kompetencjach i motywacji do działania. Zarządzanie kapitałem ludzkim jest specjalnością przydatną jako podstawowa specjalizacja zawodowa i jako uzupełniająca dla każdego typu menedżera, ponieważ przygotowuje do podjęcia pracy w charakterze menedżera lub eksperta ds. personalnych.

Oznacza to zdobycie  wiedzy i umiejętności z zakresu monitorowania i analizy rynku pracy, negocjacji, rozwiązywania konfliktów, strategicznego kierowania rozwojem pracowników, ich rekrutacją, selekcją i doborem, motywowaniem i kontrolowanie – przy wykorzystaniu narzędzi i technologii informatycznych.

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia, na kierunku zarządzanie kapitałem ludzkim, to nie tylko klasyczne wykłady, ćwiczenia, seminaria, laboratoria, konwersatoria, ale też studia przypadków, projekty (w tym małe formy filmowe), spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Kluczowe przedmioty

Kluczowe przedmioty na tej specjalności:


Planowanie zatrudnienia

Szkolenie i rozwój zawodowy

System ocen pracowniczych

Kierowanie zespołami ludzkimi

Organizowanie funkcji personalnej

Psychologia pracy

Podstawy ergonomii

Kształtowanie wizerunku pracodawcy

Ubezpieczenia społeczne

Stosunki pracy i partycypacja

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
Doboru pracowników na poszczególne stanowiska i do konkretnych zadań

Projektowania szkoleń i rozwoju pracowników

Oceniania efektów ich pracy

Zarządzania wynikami pracy

Kształtowania odpowiednich systemów wynagrodzeń

Zastosowania systemów informatycznych w kierowaniu personelem

Postępowania zgodnego z prawem pracy

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


Specjalista ds. personalnych

Menedżer średniego oraz wyższych szczebli, który potrzebuje wiedzy o kierowaniu ludźmi

Specjalista zatrudniony w agencjach personalnych lub konsultingu personalnym

Pracownik instytucji pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego, administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli, organizacji non profit

Absolwent tego kierunku, to potencjalnie osoba zarządzająca personelem organizacji, menedżer zarządzania personelem, HR-owiec, przyszły doradca, konsultant, ekspert w zakresie zarządzania personelem.

Zapisz się na kierunek Zarządzanie na Uczelni Jańskiego już teraz