fbpx
2st-Z-ZK

Zarządzanie kadrami

Organizacje potrzebują nieprzerwanie kadr o najwyższym poziomie wiedzy, profesjonalnych kompetencjach, silnej motywacji do podejmowania działań i kierowania działaniami podległego personelu.

Zarządzanie kadrami opiera się na dobrze pojętym, odpowiedzialnym przywództwie, umiejętności i gotowości do współpracy i współdziałania. Oznacza to, że pracownicy, kierownicy, zarządzający, przedsiębiorcy są jednostkami powszechnie występującymi – ich kompetencje i postawy są kluczowe w powodzeniu przedsięwzięć.

Zarządzanie kadrami przygotowuje do podejmowania zadań w charakterze menedżera, doradcy personalnego bądź szefa komórki spraw osobowych. 

Metody kształcenia

Wykorzystywane metody kształcenia to przede wszystkim konwersatoria, projekty, laboratoria, warsztaty, w mniejszym stopniu wykłady. Wprowadza się też powszechnie ćwiczenia praktyczne, seminaria, studia przypadków, małe formy filmowe, spotkania i projekty z praktykami, praktyki w działach personalnych.

Sylwetka absolwenta

Student nabywa kompetencji w szczególności w zakresie:
obserwacji i analizy rynku pracy,

prowadzenia negocjacji,

Oceniania efektów ich pracy

rozwiązywania konfliktów,

strategicznego kierowania rozwojem swoim i podległych pracowników,

rekrutacji, selekcji, doboru, motywowania i kontrolowania pracowników,

kreatywnego posługiwania się stosownymi narzędziami i technologiami komunikacyjnymi oraz informatycznymi.

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów i kariera po studiach:

Potencjalne miejsca i stanowiska pracy absolwentów:


Specjalista ds. personalnych

Menedżer średniego oraz wyższych szczebli, który potrzebuje wiedzy o kierowaniu ludźmi

Specjalista zatrudniony w agencjach personalnych lub konsultingu personalnym

Pracownik instytucji pośrednictwa pracy, poradnictwa i szkolenia zawodowego

Pracownik administracji państwowej i samorządowej różnych szczebli

Pracownik organizacji non profit

Zapisz się na kierunek Zarządzanie na Uczelni Jańskiego już teraz