fbpx

Obrony 03.2023

Zarządzenie nr 3/02/2023
Rektora Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie
z dnia 9 lutego 2023 r.
w sprawie wyznaczenia terminu obron
prac dyplomowych oraz powołania Komisji Egzaminacyjnych
Na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce zarządzam, co następuje:

1. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia I stopnia - odbędą się w dniu 

9 marca 2023 r., w godz. 15.00 -16.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
Promotor: Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Krzysztof Kocurek

2. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia II stopnia, grupa A, odbędą się        w dniu 9 marca 2023 r., w  godz. 16.00 -19.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
Promotor: Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Krzysztof Kocurek

3. Obrony prac dyplomowych w Szkole Wyższej im. Bogdana Jańskiego w Warszawie, na kierunku Zarządzanie - studia II stopnia, grupa B, odbędą się        w dniu 14 marca 2023 r., w  godz. 16.00 -19.00

Powołuję następujący skład Komisji Egzaminacyjnej:
Przewodniczący: Dr Mirosław Cholewiński
Promotor: Dr Joanna Lisek
Recenzent: Dr Andrzej Smoleń

4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania