fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Szczegółowe informacje dotyczące obron

Harmonogram obron prac dyplomowych

Egzamin dyplomowy: 04.07.2022 r. godz. 15.30 – promotor dr inż. Jarosław Klimaszewski prof. UJŁ

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: Zarządzanie I stopień

Specjalność studiów: Kierowanie personelem

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr inż. Jarosław Klimaszewski prof. UJŁ

Recenzent: dr Zbigniew Piotrowski prof. UJŁ

Nr albumu
05759/19
05740/19
05798/19
05796/19
05794/19
05758/19
05827/19
05788/19
05806/19
05726/19
05799/19
05754/19
05750/19
05847/20

Egzamin dyplomowy: 04.07.2022 r. godz. 14.00 – promotor dr Maria Januszewska- Warych

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogika

Specjalność studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr Maria Januszewska- Warych

Recenzent: dr hab. Jan Paśko

Nr albumu
05951/21
05888/20
05865/20
05909/20
05302/17
05404/17
05390/17
05876/20
05427/17
05454/17
05409/17

Egzamin dyplomowy: 05.07.2022 r. godz. 14.00 – promotor dr Grażyna Ważna- Zwierzyńska

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr Grażyna Ważna- Zwierzyńska

Recenzent: dr Dorota Zalewska

Nr albumu
05438/17
05465/17
05367/17
05867/20
04961/14
05423/17
05378/17
05368/17
05861/20
05901/20

Egzamin dyplomowy: 05.07.2022 r. godz. 17.00 – promotor dr Grażyna Ważna- Zwierzyńska

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogiki

Specjalność studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr Grażyna Ważna- Zwierzyńska

Recenzent: dr Iwona Borawska prof. UJŁ

Nr albumu
05428/17
05389/17
05475/17
05421/17
05391/17
05490/17
05915/20
05938/20
05437/17
05841/20
05919/20

Egzamin dyplomowy: 06.07.2022 r. godz. 14.00 – promotor dr Iwona Borawska prof. UJŁ

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogika

Specjalność studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr Iwona Borawska prof. UJŁ

Recenzent: dr Dorota Zalewska

Nr albumu
05719/19
04955/14
05934/20
05897/20
05890/20
05937/20
05916/20
05879/20
05842/20
05883/20

Egzamin dyplomowy: 06.07.2022 r. godz. 17.00 – promotor dr Iwona Borawska prof. UJŁ

Miejsce egzaminu: aula

Kierunek studiów: II stopień Pedagogika

Specjalność studiów: Pedagogika resocjalizacyjna i penitencjarna, Pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z terapią pedagogiczną, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Przewodniczący: dr Mirosław Cholewiński prof. UJŁ

Promotor: dr Iwona Borawska prof. UJŁ

Recenzent: dr Grażyna Ważna- Zwierzyńska

Nr albumu
05942/20
05870/20
05864/20
05874/20
05917/20
05873/20