fbpx
Rekrutacja trwa +48 511 337 050 +48 668 487 741

Lista rankingowa studentów mogących ubiegać się o stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022

05302/17
05937/20
05919/20
05438/17
05925/20
05861/20
05906/20
05858/20
05783/19
05748/19
05739/19
05891/20
05940/20
05788/19
05794/19
05869/20
05931/20